Motie Ouwehand en Jacobi over herbe­oor­deling van neoni­co­ti­noïden


13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer heeft verzocht, de reeds toegelaten neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen (32 372,nr. 19);

constaterende, dat de regering aangeeft slechts zes van de toegelaten middelen te willen herbeoordelen en hiervoor geen nieuwe toetsingsmethode in wil zetten;

constaterende, dat de sublethale effecten op deze wijze onvoldoende worden meegenomen, zoals ook wordt bevestigd door internationale wetenschappers (o.a. Cresswell, J., 2010);

verzoekt de regering de herbeoordeling van alle reeds toegelaten neonicotinoïde middelen ter hand te nemen en hierbij de meest recente wetenschappelijke inzichten te benutten, zowel over de effecten van neonicotinoiden als over de statistische onderbouwing van de onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Jacobi


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, CU, VVD, SGP