Motie Ouwehand: een duidelijk afbouwplan voor de aard­gas­winning


15 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige winningsbesluit van aardgas geldt voor 5 jaar,

overwegende dat dit winningsbesluit is gebaseerd op de aanname dat alle woningen in het gebied over 5 jaar versterkt zijn,

overwegende dat uit het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator blijkt dat deze versterking van woningen niet lukt binnen 5 jaar en waarschijnlijk ook niet binnen 10 jaar,

verzoekt de regering het winningsbesluit voor 5 jaar in te trekken,

verzoekt de regering met een duidelijk afbouwplan te komen voor de aardgaswinning in Nederland met concrete tussendoelen voor de komende jaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer