Motie Ouwehand: duide­lijkheid over de zorg­plicht en verant­woor­de­lijkheid voor de finan­ciering van opvang­centra


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een zorgplicht voor dieren is opgenomen in meerdere wetten;

overwegende, dat de kennis om zorg te dragen voor in het wild levende dieren niet bij individuele burgers, maar bij opvangcentra voor in het wilde levende dieren aanwezig is;

overwegende, dat veel dieren in opvangcentra terecht komen dankzij menselijk handelen en niet vanwege natuurlijke oorzaken;

van mening, dat de provincies met het ondertekenen van het natuurakkoord en decentralisatie van artikel 75 van de Flora- en faunawet de meest aangewezen overheidslaag zijn om de opvangcentra te ondersteunen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met het IPO om duidelijkheid te creƫren over de zorgplicht en de eventuele verantwoordelijkheid voor de financiering van opvangcentra voor in het wild levende dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, ChristenUnie, 50+, GroenLinks, PvdA, SP, Bontes

Tegen

VVD, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Gerven/Ouwehand: geen ingrijpende maatregelen vanuit Brussel bij dierziekten

Lees verder

Motie Ouwehand: uitvoeren van de EHS inclusief verbindingszones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer