Motie Ouwehand c.s. over een mora­torium op het gebruik van neoni­co­ti­noïden


15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de relatie tussen het gebruik van neonicotinoïden enerzijds en de hoge sterfte onder bijen en het optreden van hersenschade bij kinderen anderzijds, niet is uitgesloten;

verzoekt de regering, een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat vaststaat dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven
Schouw


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP, Bontes