Motie Ouwehand c.s. over een Europees mora­torium op neoni­co­ti­noïden en fipronil


24 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een tussenrapportage van de beoordeling van de EFSA van de in Europa toegelaten neonicotinoiden en fiprinol het risico voor de gezondheid van bijen bij geen van de toegelaten toepassingen kan uitsluiten,

overwegende, het voorzorgbeginsel en het grote publieke belang van de bij,

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoiden en fipronil, tenzij onomstotelijk bewezen is dat zij geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van bijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven
Jacobi
Klaver
Van Veldhoven


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, VVD, SGP