Motie van Raan: plan van aanpak om de Neder­landse veestapel aanzienlijk te verkleinen, voorzien van concrete en afre­kenbare  doel­stel­lingen binnen een helder tijdpad


1 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat belangrijke adviesorganen van de regering al decennia lang bepleiten om de veestapel te verkleinen,

verwegende dat de Nederlandse veestapel zich in omgekeerde evenredigheid met dat voornemen heeft ontwikkeld in dezelfde periode,

verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om de Nederlandse veestapel aanzienlijk te verkleinen, voorzien van concrete en afrekenbare doelstellingen binnen een helder tijdpad,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Plan van aanpak dat informeel kapitaal verstrekking verbiedt

Lees verder

Motie Ouwehand:  inzichtelijk te maken of, en zo ja, hoe de verduurzaming van de landbouw gerealiseerd kan worden in het licht van vrijehandelsakkoorden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer