Motie: ecologie als uitgangspunt bij het veron­diepen van plassen


12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment veel maatschappelijke onrust is over de verondieping van plassen door de toepassing van grondstromen waarbij de lange termijn ecologische effecten onvoldoende in beeld zijn;

overwegende dat er op dit moment geen integrale ecologische afweging is over de grondstromen die geschikt zijn voor verondieping in een specifieke context;

verzoekt de regering, om in een nieuw afwegingskader voor verondieping van plassen de verbetering van de ecologische kwaliteit van de plas als primair uitgangspunt te nemen, en daar de besluiten over mogelijke toepassing van grondstromen aan te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger
Van Eijs
Laçin
Van Brenk
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie over de status van granuliet als grond heroverwegen

Lees verder

Motie Van Raan: verhuurders bedrijfspanden meer laten bijdragen aan noodsteun MKB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer