Motie Beckerman en Ouwehand over het de banken laten betalen van hun recht­vaardige deel


23 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse landbouw de afgelopen decennia zeer sterk is geïntensiveerd;

constaterende dat deze intensivering voor een groot deel is gefinancierd door de banken, met name de Rabobank;

constaterende dat banken veel winst hebben gemaakt met de schaalvergroting en intensivering van de Nederlandse landbouw;

verzoekt de regering banken hun rechtvaardige deel te laten betalen en daartoe voorstellen te doen, zoals het instellen van een solidariteitsheffing, en de Kamer hierover voor de behandeling van de begroting 2023 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Gündoğan, Van Haga