Motie Arissen: Meer bevoegd­heden voor gemeenten om evene­menten met dieren te weren


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat burgemeesters en wethouders van 35 gemeenten te kennen hebben gegeven dat zij bevoegdheden missen om op decentraal niveau evenementen met dieren te kunnen weren,

verzoekt de regering, gemeenten de bevoegdheden te geven om in een gemeentelijke verordening diverse vormen van evenementen met dieren te kunnen weren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen: Verbod op paardenmarkten

Lees verder

Motie Wassenberg: mestvergisting en/of biogas uit dierlijke mest is niet duurzaam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer