Motie Akerboom over de essen­tiële rol van grote preda­toren voor het func­ti­o­neren van het ecosysteem meenemen in het toekomst­be­stendig maken van het natuur­beleid


12 oktober 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister voor natuur en stikstof het huidige faunabeheer toekomstbestendig wil maken;

Constaterende dat jagers altijd stelden dat zij moeten jagen op onder ander wilde zwijnen omdat deze geen natuurlijke vijand hadden;

Constaterende dat Nederland nu wel natuurlijke vijanden van groot wild kent, zoals de wolf;

Constaterende dat dieren, zoals de wolf, een zeer belangrijke functie uitoefenen in de natuur, zoals het effectief verwijderen van zieke, wilde zwijnen met bijvoorbeeld de varkenspest;

Verzoekt de regering om de essentiële rol van grote predatoren voor het functioneren van het ecosysteem mee te nemen in het toekomstbestendig maken van het natuurbeleid,

En gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, FVD, DENK, Volt, BIJ1, Omtzigt

Tegen

VVD, CDA, BBB, SGP, Van Haga, Ephraim, JA21

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over per direct die soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen

Lees verder

Motie Van Esch over "een straatje erbij" alleen als dit de natuur niet schaadt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer