Motie Akerboom geen schijnd­uurzame ener­gie­bronnen subsi­diëren uit Nationaal Programma Groningen


6 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft,

constaterende dat het Nationaal Programma Groningen grote kansen biedt om de volgende stap te zetten in de transitie van een oude op fossiele energie gestoelde economie naar een nieuwe economie die groen, circulair en slim is,

verzoekt de regering om vanuit dit programma geen schijnduurzame energiebronnen zoals mestvergisting en houtstook te subsidiëren

en gaat over tot de orde van de dag

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS