Motie Akerboom c.s. over kabinet een substan­tiële bijdrage van agro-indu­striële bedrijven, banken en super­markten


17 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat agro-industriële bedrijven zoals veevoerbedrijven, slachthuizen en stallenbouwers en banken en supermarkten al decennialang enorme winsten hebben gemaakt uit de veehouderij, terwijl de maatschappelijke kosten door middel van het Transitiefonds nu voor een deel voor rekening van de belastingbetaler komen,

overwegende dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de coalitiepartijen ‘een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de ‘retail’ verwachten’,

overwegende dat de Kamer bijna Kamerbreed heeft vastgesteld dat het niet eerlijk is om alleen boeren en belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de stikstofcrisis (Kamerstuk 33576, nr. 292),

verzoekt het kabinet een substantiële bijdrage van agro-industriële bedrijven, banken en supermarkten dan wel via het Transitiefonds, dan wel via het aankomende Belastingplan, uiterlijk aankomende Prinsjesdag wettelijk te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom

Thijssen

Beckermann

Bromet


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over een deadline stellen waarop het Rijk een besluit tot indeplaatsstelling van een provincie neemt

Lees verder

Motie Van Esch over ervoor zorgen dat de Nederlandse Overshoot Day uiterlijk in 2030 op 31 december valt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer