Motie Akerboom over een deadline stellen waarop het Rijk een besluit tot inde­plaats­stelling van een provincie neemt


17 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Provinciewet voorschrijft dat wanneer een wettelijke verplichting door een provincie niet wordt nagekomen, zoals de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming, het Rijk in de plaats kan treden van die provincie,

constaterende dat provincies op 1 juli programma’s aan moeten leveren, maar er een kans bestaat dat deze onvoldoende zijn om aan de wettelijke verplichtingen voor natuur, stikstof, klimaat en water te voldoen,

verzoekt de regering een deadline te stellen waarop het Rijk een besluit tot indeplaatsstelling van een provincie neemt, indien een provinciaal programma van maatregelen onvoldoende is om daarmee de wettelijk vastgelegde milieudoelen te halen en er dus sprake is van taakverwaarlozing door die provincie,

en gaat over tot de orde van de dag,


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Thijssen/Bromet/Wassenberg over meer druk en noodzaak voor de sector creëren

Lees verder

Motie Akerboom c.s. over kabinet een substantiële bijdrage van agro-industriële bedrijven, banken en supermarkten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer