Amen­dement Van Raan over het afschaffen van duaal gebruik van kolen


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 43

AMENDEMENT VAN HET LID van raan ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20[1]

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXIIA worden voor onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

aA

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt “eerste tot en met derde lid” vervangen door “eerste en tweede lid”.

bA

In artikel 45, eerste lid, wordt “artikel 44, eerste tot en met derde lid” vervangen door “artikel 44, eerste en tweede lid”.

Toelichting

Het fiscaal stimuleren van het gebruik van kolen past niet binnen de energietransitie en kost bovendien belastinggeld. Met dit amendement wordt de vrijstelling voor het duaal verbruik van kolen (dus als brandstof én voor een ander doel) in de kolenbelasting afgeschaft. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt in 2023 € 27 miljoen.

Van Raan


[1] Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP