Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de vrij­stelling voor het duaal verbruik van kolen


8 november 2022

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 8 november 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor artikel XXVIII, onderdeel A, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

00A

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «eerste tot en met derde lid» vervangen door «eerste en tweede lid».

0A

In artikel 45, eerste lid, wordt «artikel 44, eerste tot en met derde lid» vervangen door «artikel 44, eerste en tweede lid».

Toelichting

Het fiscaal stimuleren van het gebruik van kolen past niet binnen de energietransitie en kost bovendien belastinggeld. Met dit amendement wordt de vrijstelling voor het duaal verbruik van kolen (dus als brandstof én voor een ander doel) in de kolenbelasting per 1 januari 2024 afgeschaft.

De budgettaire gevolgen van het afschaffen van de vrijstelling zijn opgenomen in onderstaande tabel.

2023202420252026Structureel
Obrengst (in miljoenen euro’s)028292929

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Volt, BIJ1, PvdA, SP, GL, DENK, PvdD

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, CU, SGP, Omtzigt, Den Haan, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over het afschaffen van de vrijstelling van energiebelasting

Lees verder

Amendement Van Raan over het afschaffen van het tarief in de energiebelasting voor het verbruik van energieproducten voor de glastuinbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer