Amen­dement Van Raan c.s. per 2050 wordt een CO₂-reductie van 100% gere­a­li­seerd ten opzichte van 1990


6 december 2018

Nr. PVDD-06 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na “Deze wet” wordt een zinsnede ingevoegd, luidende “stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en”.

2. De zinsnede “, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050” wordt vervangen door “, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2050”.

Toelichting

Dit amendement regelt dat per 2050 een CO₂-reductie van 100% wordt gerealiseerd ten opzichte van 1990 [1]. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom

[1] PBL (2016) Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid?


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP