Amen­dement Van Raan c.s. harde resul­taats­ver­plichting van 65% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990


19 december 2018

Nr. PVDD-03 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «streven Onze Ministers die het aangaat naar een» wordt vervangen door «is de».
2. De zinsnede «van 49%» wordt vervangen door «55%».
3. Na «in 2030 en» wordt ingevoegd «streven Onze Ministers die het aangaat naar».

Toelichting
Dit amendement stelt een harde resultaatverplichting van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.2

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom

[1] Greenpeace International, Global Wind Energy Council & Solar Power Europe (2015) Energy Revolution
[2] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016) Klimaatbeleid voor de langer termijn. Van vrijblijvend naar verankerd.
[3] Uitspraak Gerechtshof Den Haag in Klimaatzaak Urgenda (9-10-2018, zaaknummer 200.178.245/01)
[4] Uitspraak Gerechtshof Den Haag in Klimaatzaak Urgenda (9-10-2018, zaaknummer 200.178.245/01)
[5] De Nederlandse Bank (2016) De Nederlandse Bank (2016) Tijd voor transitie


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP