Motie Van Raan over jaar­lijkse emmis­sie­kloof inzich­telijk maken


19 december 2018

Moties:

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de UNEP jaarlijks het gat monitort tussen hetgeen landen toezeggen in hun nationaal bepaalde bijdrage en hetgeen nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen,

verzoekt de regering middels een soortgelijke monitoring ook voor Nederland de jaarlijkse ‘emmissiekloof’ inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. harde resultaatsverplichting van 65% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990

Lees verder

Motie Van Raan over IPCC Special Report ‘Global Warming of 1.5°C’ verwelkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer