Motie Van Raan over jaar­lijkse emmis­sie­kloof inzich­telijk maken


19 december 2018

Moties:

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de UNEP jaarlijks het gat monitort tussen hetgeen landen toezeggen in hun nationaal bepaalde bijdrage en hetgeen nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen,

verzoekt de regering middels een soortgelijke monitoring ook voor Nederland de jaarlijkse ‘emmissiekloof’ inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL