Amen­dement Ouwenhand over het niet verlagen van het afro­mings­per­centage bij koninklijk besluit


29 mei 2019

35 208

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verlagen van het afromingspercentage niet bij koninklijk besluit kan. Dit betekent dat als de minister het afromingspercentage wenst te verlagen, zij dit door middel van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal moeten voorleggen.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK