Door­lo­pende mach­tiging contri­butie


Met dit formulier kun je de contributie voor het lidmaatschap van de Partij voor de Dieren ieder jaar automatisch laten afschrijven van jouw rekening.

Let op: onderstaand formulier is alleen te gebruiken als je al lid bent. Wil je lid worden van de Partij voor de Dieren? Je kunt je hier aanmelden als nieuw lid!

Doorlopende machtiging (SEPA)

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan:

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
Incassant ID: NL91ZZZ341810130000
Reden betaling: contributie

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Partij voor de Dieren.

Nadat je het doorlopende machtigingsformulier hebt ingestuurd wordt een machtigingskenmerk toegekend. Voordat de incasso plaatsvindt word je op de hoogte gesteld van het machtigingskenmerk door middel van een factuur per e-mail. Het machtigingskenmerk vind je terug bij de afschrijving op het bankafschrift.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. Je kunt jouw machtiging ieder moment weer intrekken.

Your browser does not support the Signature field