Door­lo­pende mach­tiging contri­butie


Met dit formulier kunt u de contributie voor het lidmaatschap van de Partij voor de Dieren ieder jaar automatisch laten afschrijven van uw rekening.

Let op: onderstaand formulier is alleen te gebruiken als u al lid bent. Wilt u lid worden van de Partij voor de Dieren? U kunt zich hier aanmelden als nieuw lid!

Doorlopende machtiging (SEPA)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
Incassant ID: NL91ZZZ341810130000
Reden betaling: contributie

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Partij voor de Dieren.

Nadat u het doorlopende machtigingsformulier heeft ingestuurd wordt een machtigingskenmerk toegekend. Voordat de incasso plaatsvindt wordt u op de hoogte gesteld van het machtigingskenmerk door middel van een factuur per e-mail. Het machtigingskenmerk vindt u terug bij de afschrijving op het bankafschrift.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt uw machtiging ieder moment weer intrekken.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je dit formulier kunt gebruiken