Stem­ver­klaring Van Raan: pas op de plaats met 5G


11 februari 2020

Voorzitter,

5G dreigt momenteel sneller uitgerold te worden dan dat de zorgen over onze gezondheid kunnen worden weggenomen. De Partij voor de Dieren voegt daar ook de zorgen aan toe over de effecten op dieren en natuur, inclusief insecten. De antwoorden op onze Kamervragen hierover bleken alles behalve geruststellend.

Vanuit het voorzorgsbeginsel pleit de Partij voor de Dieren daarom voor een pas op de plaats met 5G. Dit voorzorgsbeginsel geldt wat de Partij voor de Dieren betreft ook voor het 4G-plus-netwerk. Klakkeloze uitbreiding van radionetwerken is wat ons betreft geen natuurverschijnsel. Goed internet voor iedereen? Ja. Bomen kappen voor nieuwe antennes? Nee. Vanuit deze grondhouding stemmen wij voorde motie 505 en tegen 506.

Dank u wel.

Moties Baudet:

24095-505: Motie van het lid Baudet over het voorlopig stoppen met de uitrol van 5G

24095-506: Motie van het lid Baudet over het realiseren van een landelijk dekkend 4G- of 4G+-netwerk

Kamervragen Van Raan over de uitrol van 5G

Interessant voor jou

Inbreng PvdD bij SO drie economische studies op het gebied van luchtvaart

Lees verder

Bijdrage Van Raan AO klimaat en energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer