Stem­ver­klaring over het uitsterven van de paling


26 maart 2009

Voorzitter. Het uitsterven van diersoorten is vaak een "ver-van-ons-bedshow". We vinden het erg dat de rode gazelle van de wereldbol verdween en we vinden het erg als we horen dat de Syberische tijger het niet gaat redden. Maar ja.... wat kun je eraan doen? Hoe kun je vanuit Nederland het uitsterven van die dieren nou voorkomen?

Nu debatteren wij hier in de Kamer al een poosje over de paling. Die wordt óók met uitsterven bedreigd. Het verschil met bijvoorbeeld de tijger is dat wij als Nederland een heel directe invloed hebben op de overlevingskansen van deze diersoort.

Duidelijk is dat het allang vijf voor twaalf is geweest. Duidelijk is ook dat de visserij verreweg de belangrijkste oorzaak is van de benarde situatie waarin de paling zich bevindt.

Een paar partijen hebben moties ingediend die zich richten op factoren die, naast visserij, een negatief effect hebben op de palingstand. Hoewel de Partij voor de Dieren erkent dat wij ook andere maatregelen moeten treffen, kunnen wij niet anders dan concluderen dat deze moties vooral zijn ingediend om de aandacht af te leiden van die ene maatregel die volgens alle palingdeskundigen nu echt nodig is: het stilleggen van de visserij. Wij zullen deze moties van de SP en de SGP dan ook niet steunen.

Voorzitter. De keuze voor het laten voortbestaan of het laten uitsterven van een diersoort is wat ons betreft een gewetenskwestie, een zware verantwoordelijkheid. Zo'n keuze kan niet worden overgelaten aan de visserijwoordvoerders van de verschillende fracties. Wij vinden dat ieder Kamerlid zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid moet kunnen nemen als het lot van een bedreigde diersoort letterlijk in onze handen ligt. Daarom willen wij hoofdelijk stemmen over mijn motie die oproept tot een vangstverbod.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Debat crisismaatregelen kabinet

Lees verder

Spoeddebat over geheimhouding stukken Irak onderzoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer