Stem­ver­klaring motie kudde-immu­niteit


30 april 2021

De Partij voor de Dieren heeft de motie Simons/Dassen over breken met de strategie van opbouwen voor "kudde-immuniteit" niet gesteund. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van een kudde-immuniteit door het virus te laten uitrazen: het is juist belangrijk om de verspreiding van het virus te voorkomen en haast te maken met vaccinaties. Toch hebben wij tegen de motie Simons/Dassen gestemd, omdat deze beoogt om uitsluitend het indammen van het virus tot doel van het beleid te maken. Daarmee heeft de motie te weinig oog voor de andere gevolgen die de coronamaatregelen hebben. De Partij voor de Dieren hecht zeer veel belang aan het indammen van het virus, maar wil tegelijkertijd oog blijven houden voor de andere gevolgen.

Het coronavirus is een ernstig virus dat vele slachtoffers heeft gemaakt, en waarvan als een paal boven water staat dat de verspreiding zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Daarom steunt de Partij voor de Dieren veelal de inperkingen, maar bekijken wij wel bij elke maatregel afzonderlijk wat de neveneffecten zijn.

Tegelijkertijd zien we namelijk ook dat de mentale en sociale gevolgen van de lockdown groot zijn. Studenten en scholieren gaan nog steeds maar één dag per week naar school, terwijl onder deze groep inmiddels veel jongeren kampen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Familieleden mogen elkaar niet omhelzen en sociale contacten zijn algeheel ingeperkt. Ook deze gevolgen van de lockdown-strategie wil de Partij voor de Dieren niet negeren, en daarom vraagt elke maatregel om een zorgvuldige afweging: in hoeverre is deze effectief tegen het indammen van het virus, en welke gevolgen heeft het voor mensen? Dit was bijvoorbeeld ook de reden dat de Partij voor de Dieren tegen de avondklok heeft gestemd: voor alleenstaanden werd het steeds moeilijker om andere mensen te zien, en de effecten op de verspreiding van het virus waren onbekend.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer