Stem­ver­­klaring Van Raan over het pakket belas­­tingplan 2023


10 november 2022

Voorzitter,

Ook dit jaar weer grote woorden op de Klimaattop in Egypte.

Premier Rutte die oproept dat landen meer moeten doenaan de Klimaatcrisis, terwijl zijn Kabinet thuis aantoonbaar te weinig doet.

Je moet maar durven.

In plaats van onze belastingwetgeving nu in lijn met de 1,5 graden-doelstelling te brengen, kiest het kabinet er weer voor om de fossiele subsidies in stand te houden.

Dit belastingplan beloont nog steeds vervuiling, terwijl er fiscale vergroening nodig is. Om deze reden zal de Partij voor de Dieren tegen dit pakket stemmen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng SO over het moderniseren van het ECT

Lees verder

Bijdrage Akerboom aan WGO cultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer