Schrif­te­lijke inbreng over het EU-Bestui­vers­ini­ti­atief


29 september 2021

SO – Milieuraad 6 oktober 2021

Inbreng Partij voor de Dieren

EU- Bestuiversinitiatief – Gedachtewisseling bestuivers

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van de stukken en lezen hierin dat Nederland zich volledig schaart achter de tien actiepunten van het EU-Bestuiversinitiatief[1]. Hierin valt te lezen dat er acties genomen moeten worden om de effecten van het gebruik van pesticiden op bestuivers te verminderen (actie 7) en dat habitats voor bestuivers op en rond landbouwgronden en in stedelijke gebieden en het ruimere landschap verbeterd moeten worden (acties 5 en 6). Klopt het dat de minister nog aan het wachten is op het advies van de Ctgb over de maximaal toelaatbare sterfte onder wilde, solitaire bijen en hommels door landbouwgif in het Bijenrichtsnoer? Deelt de minister het inzicht dat de toelaatbare sterfte onder wilde bijen zeker niet hoger moet zijn dan de toelaatbare sterfte onder honingbijen, namelijk maximaal 7%, waarvoor de minister van LNV in Europa heeft gepleit? Hoe passen de acties onder het EU-bestuiversinitiatief bij het Bijenrichtsnoer en hoe worden deze afgestemd op elkaar?


[1] https://ec.europa.eu/environme...

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over de acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

Lees verder

Bijdrage Vestering over het niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer