Schrif­te­lijke inbreng over afval­wa­te­rin­jectie in Twente


15 februari 2022

De leden van de Partij voor de Dierenfractie constateren dat de afvalwaterinjectie in Twente gewoon doorgaat, ondanks dat een meerderheid van de Kamer dat niet wil. Is de staatssecretaris zich ervan bewust dat hij hiermee de wens van de Kamer negeert? Zo ja, is hij van plan, nu hij het voor het zeggen heeft, toch te stoppen hiermee? Zo nee, kan hij dan bevestigen dat het geldelijk gewin voor de NAM en de overheid wat hem betreft boven de gezondheid en veiligheid van mensen gaat en boven natuur en het milieu?

De leden van de PvdD-fractie constateren dat er ook vergunningen worden afgegeven voor lozingen aan boorplatformen in zee. Is de staatssecretaris het er in elk geval wel mee eens dat dit moet stoppen? Zo ja, waarom? En is hij dan ook bereid om de juridische voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de lopende vergunningen terug te trekken?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over Wijziging van de Wet financiering politieke partijen

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan coronadebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer