Inbreng SO Israël en Gaza


1 november 2023

De PvdD wil dat het kabinet inzet op de-escalatie en ziet een onmiddellijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas als de enige oplossing. Er moet onmiddellijk een einde komen aan de geweldsspiraal. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook schandelijk dat Nederland zich heeft onthouden van stemmen van de VN-resolutie die oproept tot bescherming van burgers, een humanitair staakt-het-vuren en onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Hoe is dit besluit tot stand gekomen? Waarom heeft Nederland niet voor gestemd, met een stemverklaring? Hoe gaat de regering zorgen, nu de resolutie is aangenomen, dat deze zo snel mogelijk wordt uitgevoegd?

Er mogen geen burgerslachtoffers vallen, de gegijzelde burgers moeten zo snel mogelijk veilig thuiskomen via de onderhandelingen die al gaande zijn en er moet een constante veilige toestroom van hulpgoederen Gaza in kunnen. Palestijnen en Israëli's verdienen het allebei om in vrede, waardigheid en vrijheid te leven. Erkent de minister het aantal gemelde slachtoffers (meer dan 8000) dat door het Palestijnse ministerie van gezondheid wordt gemeld en dat door NGO’s zoals Human Rights Watch, maar ook door de VN, betrouwbaar wordt geacht? Is de minister bekend met de inschatting dat twee derde van de slachtoffers vrouwen en kinderen zijn?

Uit onderzoek van Save the Children van vorig jaar bleek dat vier op de vijf kinderen in de Gazastrook na 16 jaar blokkade door Israël leven met depressie, verdriet en angst.[1] Kinderen in Israël hebben ook te maken gehad met een toename in geweld, met ernstige gevolgen voor hun geestelijke gezondheid en welzijn. Neemt de minister de Palestijnse en Israëlische kinderen in acht op het moment dat zij beslissingen maakt ten aanzien van de situatie? Zo ja, op welke manier? Hoe ziet zij de toekomst van Palestijnse en Israëlische kinderen voor zich, op het moment dat het geweld aanhoudt?

Toegang tot kritieke diensten en infrastructuur zoals gezondheidszorg, water en elektriciteit dient in Gaza onmiddellijk te worden hersteld als levensreddende prioriteit. Dat de minister op “humanitaire pauzes” inzet in plaats van een staakt-het-vuren, is onacceptabel. “Humanitaire pauzes” zijn tijdelijk en kunnen alleen tijdelijk wat verlichting, brengen, waarna opnieuw slachtoffers vallen. De humanitaire catastrofe wordt niet opgelost met humanitaire pauzes, aangezien er voor 7 oktober al 100 vrachtwagens per dag Gaza binnen gingen. Sinds 7 oktober zijn er in totaal ongeveer 220 vrachtwagens binnengekomen. Kan de minister toelichten wat zij humanitair acht aan humanitaire pauzes? Kan zij tevens toelichten hoe er met pauzes de benodigde 100 vrachtwagens per dag Gaza in kunnen? Op welke manier gaat het kabinet erop aandringen dat Israël een constante toevoer van de benodigde hulp- en levensmiddelen mogelijk maakt? Gaat de minister zich internationaal expliciet uitspreken voor de bescherming van het Al-Quds-ziekenhuis (en alle andere medische faciliteiten), de hulpverleners en de vele duizenden burgers die er verblijven?

Het mondjesmaat toelaten van levensmiddelen is illegaal volgens het Internationaal Strafhof. Veroordeelt de minister de blokkade als schending van het internationaal humanitair recht? De minister dringt aan op toegang van humanitaire hulp, maar wijst de minister Israël er ook op dat dit een schending is van het internationaal humanitair recht?

Het Internationaal Humanitair Recht (jus in bello) is erop gericht het leed in gewapende conflicten tot een minimum te beperken, met name door alle slachtoffers van gewapende conflicten zoveel mogelijk te beschermen en bij te staan. Israël voldoet niet aan de plicht om burgerslachtoffers te voorkomen. Burgers kunnen namelijk de Gazastrook niet uit wegens de blokkade en de bombardementen. Marten Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie stelt dat volgens het oorlogsrecht een waarschuwing geen vrijbrief is en ontslaat het een partij niet van de verplichting om burgers te beschermen. Daarbij moet zorg worden gedragen dat de burgerbevolking toegang behoudt tot basislevensbehoeften. Veroordeelt de minister de manier waarop Israël de Palestijnse burgers niet beschermt?

"Israël straft de Palestijnen collectief. Er is mogelijk sprake van etnische zuivering", zegt universitair docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon. Is de Minister het eens dat Nederland altijd internationaal de plicht heeft om etnische zuiveringen te voorkomen? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat alles op alles gezet moet worden om een etnische zuivering in Gaza te voorkomen? Op welke manier gaat de minister ingrijpen om te voorkomen dat Israël etnische zuivering pleegt in Gaza? [3]

Gaat de minister het Internationaal Strafhof steunen in het onderzoek naar de bombardementen door daar bij de Israëlische regering op aan te dringen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren vindt het triest en onacceptabel dat discriminatie jegens joden en moslims toeneemt in de samenleving. Gaat de Minister-President zich opstellen als leider en zich vaker publiek uitspreken voor verbinding? Hoe ziet de minister-President zijn rol als leider van dit land ten aanzien van de toenemende polarisatie?

[1] Save the Children | Gaza Israel conflict

[2] Wat zijn jus ad bellum en jus in bello? | Internationaal Comité van het Rode Kruis (icrc.org)

[3] VN-expert waarschuwt voor nieuw geval van massale etnische zuivering van Palestijnen, roept op tot onmiddellijk staakt-het-vuren | OHCHR en Mustafa Barghouti: "Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza"

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over leefomgeving

Lees verder

Inbreng SO Stand van zaken en vaccinatie blauwtong

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer