Inbreng verslag Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese dier­ge­zond­heids­wet­geving


25 maart 2020

35 398 Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Nr. 3 Memorie van toelichting

I Algemeen deel

1. Inleiding

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het voorstel voor de wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving. De leden zijn van mening dat het een goed moment is om de diergezondheidswetgeving tegen het licht te houden. De wereld ervaart momenteel aan den lijve wat de grote gevolgen kunnen zijn van een uitbraak van een zeer besmettelijke, zoönotische ziekteverwekker, onder andere voor de volksgezondheid. Naast dit coronavirus dat momenteel rondwaart, doken de afgelopen maanden ook nieuwe gevallen van vogelgriep en Afrikaanse varkenspest op in ons omringende landen. Als dichtbevolkt land met een zeer grote intensieve veehouderij, maakt Nederland het virussen veel te makkelijk, stelt viroloog Koopmans van Erasmus MC. [https://www.ad.nl/wetenschap/wereldwijde-ziekte-uitbraak-we-maken-het-virussen-veel-te-makkelijk~afa98c26c/]

2. De diergezondheidsregelgeving

2.1 Huidige diergezondheidsregelgeving

Om het risico op en gevolgen van uitbraken met hoog pathogene vogelgriep te verkleinen, is de roadmap strategische aanpak vogelgriep ontwikkeld en vorig jaar opgeleverd.[Kamerstuk 28807, nr. 222] De leden van de Partij voor de Dierenfractie vragen naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van elk van de 28 maatregelen die in deze roadmap staan beschreven.

Wat betreft de identificatie en registratie (I&R) van dieren vragen de leden aandacht voor de registratie van geitenlammetjes. Het is pas verplicht om deze dieren te registreren wanneer zij een half jaar oud zijn, of wanneer zij het bedrijf verlaten: op het moment dat zij op een leeftijd van 0 tot 7 dagen worden afgevoerd naar een bokkenmesterij of op transport gaan naar het slachthuis. Hierdoor is niet precies bekend hoeveel dieren er sterven in de stal in de eerste zes maanden. Dit terwijl de zorg voor jonge dieren één van de speerpunten is van het dierenwelzijnsbeleid van deze regering en de sterfte onder geitenlammetjes, voor het deel dat wel is geregistreerd, de afgelopen jaren extreem hoog was. In 2017 was de gemiddelde sterfte bij bokkenmesterijen een dramatische 32%, met uitschieters tot 61% op één bedrijf. [ https://www.nvwa.nl/documenten/dier/dierenwelzijn/welzijn/publicaties/inspectieresultaten-welzijn-geiten-2017] Om een volledig beeld te krijgen van de sterfte bij alle bedrijven in de geitensector, is het van belang om de I&R-regeling voor geiten aan te passen. Is de regering bereid hiervoor zorg te dragen?

2.2 De diergezondheidsverordening

2.3 Uitvoering van de diergezondheidsverordening

2.4 De Wet dieren

3. Hoofdlijnen van het voorstel

4. Financiële gevolgen

5. Regeldruk

6. Inwerkingtreding

II Artikelen

Artikel I, onderdeel A en artikel VI, tweede lid, tweede wijziging

Artikel I, onderdeel B

Artikel I, onderdeel C

Artikel I, onderdeel D

Artikel I, onderdelen E en F

Artikel I, onderdelen G en H

Artikel I, onderdeel I

Artikel I, onderdeel J

Artikel I, onderdelen K L, M en O

Artikel I, onderdeel N

Artikel I, onderdelen P en Q, en de artikelen II, III, IV, V, VI en VII

III Transponeringstabel

Interessant voor jou

Inbreng PvdD SO Sponsorconvenant 2020-2022

Lees verder

Inbreng PvdD SO: ‘Brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens vo, mbo en eindtoets bao’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer