Inbreng SO Voorhang Maatregel gerichte opkoop


7 december 2021

Inbreng van de Partij voor de Dieren voor het Schriftelijk Overleg over de Voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Maatregel gerichte opkoop)

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de ontwerpregeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav) aan, beter bekend als (de eerste tranche van de) ‘Maatregel gerichte opkoop’. De leden steunen het streven van de minister om meer veehouderijen te kunnen opkopen en daaraan de voorwaarde te verbinden dat de betreffende veehouder niet elders opnieuw een bedrijf zal beginnen. Maar tegelijk moeten de leden op basis van de begeleidende brief wederom constateren dat het hoofddoel ook nu weer is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ‘stikstofruimte’ opnieuw uit te geven. Veehouderijen worden niet uitgekocht om de druk op de natuur te verminderen, maar om economische activiteiten te kunnen oppakken en PAS melders te legaliseren.

In de toelichting op de regeling noemt de minister het ongewenst als na een aankoop en sluiting van een veehouderijvestiging elders opnieuw een veehouderij wordt gevestigd, met het oog op de bredere stikstofproblematiek. Dit geldt wat de leden betreft niet alleen voor deze eerste tranche van de Maatregel gerichte opkoop, maar voor alle uitkoopregelingen waarbij met veel belastinggeld de problemen te lijf wordt gegaan die zijn veroorzaakt door jarenlang uitgeven van veel te veel vergunningen. De leden roepen de minister dan ook op om deze voorwaarde door te trekken naar alle uitkoopregelingen.

Interessant voor jou

Stemverklaring Ouwehand over Rijksbegroting 2022

Lees verder

Bijdrage Vestering aan debat over het Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer