Inbreng SO Over­schrij­dings­kansen Hand­ha­vings­punten Schiphol


24 november 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken de minister voor de brief over de Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol. Zij verwonderen zich dat een stelsel dat is ingesteld om omwonenden te beschermen wordt gebruikt om het aantal vliegbewegingen te maximaliseren. Mede daarom hebben zij een aantal vragen.

Allereerst vragen de leden de minister te onderbouwen waarom een stelsel dat gericht is op het handhaven van geluidsnormen zo is opgetuigd dat er vanuit wordt gegaan dat in 20% van de gevallen de normen worden overschreden. Kan de minister bevestigen dat het stelsel daarmee niet erg doelmatig is? Zou de minister het ook nog doelmatig vinden wanneer 30% van de gevallen een norm werd overschreden? 40%? 50%? Wat is de ondergrens van doelmatigheid voor de minister?

De minister stelt, ten koste van omwonende, het systeem er op in dat er eens in de vijf jaar (door ongebruikelijke weersomstandigheden) norm(en) worden overschreden en daarmee mogelijk gezondheidsschade ontstaat. Deelt de minister dat – wanneer bekend is dat de vliegbewegingen eens in de vijf jaar niet passen binnen de weersomstandigheden - het dan logischer is om het aantal vliegbewegingen aan te passen? Vind de minister een situatie die zich eens in de vijf jaar voordoet echt een ‘extreem’?

De leden van de PvdD vragen de minister ook waarom het zijn inzet is om de geluidsnormen tot de rand vol te vliegen. Deelt de minister de mening dat juist de luchtvaartsector bekend is met de systematiek waarbij je veiligheidsmarges inbouwt omdat je veiligheidsgrenzen nooit wilt overschrijden. Hoeveel vliegbewegingen zijn er mogelijk als – zoals je zou mogen verwachten – de geluidsnormen niet meer overschreden worden?

De minister volgt TO70 dat (met de huidige 20% marge) er 400.000 tot 465.000 vliegbewegingen mogelijk zijn binnen de geluidsnormen en dit afhankelijk is van de mate van vlootvernieuwing.

Kan de minister aangeven welke harde garantie hij heeft dat er vlootvernieuwing plaatsvind? Als hij die garantie niet heeft waarom heeft hij dan besloten tot krimp naar 440.000 vliegbewegingen en niet tot krimp naar 400.000 vliegbewegingen? Deelt de minister de mening dat wanneer hij alleen zou vertrouwen op de prijsprikkel om minder lawaaiige vliegtuigen te lokken hij een gok neemt met de gezondheid van omwonende en de sector de kans geeft de overlast ‘af te kopen’ door hogere havengelden te betalen? Extra geld waar de omwonenden overigens niets van terugzien.

Welke instructie geeft de minister aan de ILT voor wanneer de normen worden overschreden? Deelt de minister dat het verstandig zou zijn om Schiphol in praktische zin te belasten/beperken? Kan de minister zich bijvoorbeeld voorstellen dat – wanneer bij een handhavingspunt de norm wordt overschreden – de norm voor dat specifieke handhavingspunt voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 jaar) verlaagd wordt. Zorgt Schiphol voor te veel overlast in een bepaalde periode? Dan is de straf voor Schiphol dat ze daar minder mag vliegen en de reparatie voor omwonenden dat zij een periode minder overlast te verduren krijgen. Indien dit wettelijk nog niet mogelijk is, welke wetsaanpassing zou er nodig zijn om dit mogelijk te maken?

Deelt de minister dat er rondom het handhaven van de geluidsnormen eigenlijk twee scenario’s mogelijk zijn? Óf de omwonende krijgen te veel geluid te verduren of Schiphol heeft niet het onderste uit de kan gehaald qua vliegbewegingen. Deelt de minister dat hij als belangenbehartiger van het publieke belang voor de gezondheid en belangen van de omwonende zou moeten kiezen?

Waarom doet hij dat niet?

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Lees verder

Inbreng over de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer