Inbreng SO Ontwerp­be­sluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huis­ves­tings­regels voor nertsen


13 oktober 2014

Inbreng Partij voor de Dieren bij het Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen. Zij willen hier graag nog enkele vragen over stellen.

De leden van de PvdD-fractie vinden het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan de nertsenfokkerij in Nederland. Zij hopen zeer dat de Wet verbod pelsdierhouderij op korte termijn weer gelding krijgt. De leden spreken hun waardering uit voor de inzet van de staatssecretaris om het verbod overeind te houden in deze gerechtelijke procedure.

De leden van de PvdD-fractie zijn van mening dat de welzijnsmaatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn in de nertsenfokkerij lood om oud ijzer zijn. Nertsen worden nog steeds in eindeloze rijen kooien gehouden en vertonen stereotiep gedrag. De leden van de PvdD-fractie hebben kennis genomen van de situatie die per 1 januari 2015 ontstaat waarin er geen huisvestingsnormen meer gelden voor nertsen door de uitspraken van de rechtbank Den Haag en de opheffing van de product- en bedrijfschappen. Zij delen de mening van de staatssecretaris dat dit een onwenselijke situatie is. Kan de staatssecretaris bevestigen dat de bedrijfslichamen niet eerder zullen worden opgeheven dan wanneer het bovengenoemd besluit in werking is getreden?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Verslag Wet groei melkveehouderij

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Milieuraad 28 oktober 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer