Inbreng SO Landbouw- en Visse­rijraad 11-13 juni


5 juni 2023

Inbreng Partij voor de Dieren - Informele Landbouw- en Visserijraad 11/13 juni

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de stukken en lezen dat het kabinet kansen ziet in een bio-economy, waarbij biogrondstoffen, afkomstig uit de landbouw en bosbouw, worden gebruikt voor bijvoorbeeld de bouw. Het vraagstuk hierbij is dat het beschikbare areaal en het volume biogrondstoffen beperkt zijn. De leden willen weten wat de inzet van Nederland zal zijn op het punt van beschikbaar areaal voor het produceren van biogrondstoffen. Is de minister het er mee eens dat het produceren van biogrondstoffen op landbouw- en bosbouwgronden een agrarische activiteit is? Zo nee, waarom niet? Is de minister het er mee eens dat het produceren van die biogrondstoffen niet ten kosten mag gaan van natuurareaal? Zo nee, waarom niet?

Tevens is het deze leden opgevallen dat in het thema van de informele Landbouw- en Visserijraad ook ‘veevoerzekerheid’ wordt genoemd. Vindt de minister het belangrijk dat er ‘veevoerzekerheid’ waarmee de huidige gigantische omvang van de veehouderij in de benen gehouden kan worden? Waarom wel of waarom niet? Kan de minister aangeven hoeveel hectare landbouwgrond in Europa momenteel wordt ingezet voor het produceren van veevoer? Is de minister het er mee eens dat de transitie naar een meer plantaardig dieet ervoor zorgt dat er minder veevoer geproduceerd hoeft te worden en dat er juist landbouwgrond vrijkomt om voedsel voor mensen en biogrondstoffen te produceren? Deelt de minister het inzicht dat er dus juist niet ingezet moet worden op bescherming van de veevoerproductie maar juist op een verkleining van de veestapel? Zo ja, is de minister bereid om de kansen van de transitie naar een plantaardig dieet mee te nemen in de discussie bij deze informele L&V-raad? En gaat hij hierbij het concept ‘veevoerzekerheid’ aan de kaak stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan hier uitgebreid over worden gerapporteerd?

Interessant voor jou

Inbreng SO Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

Lees verder

Inbreng SO Natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer