Inbreng SO Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol


5 juni 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de brief over de aantallen zaken- en privéjets. Zij hebben daarover nog enige vragen.

Heeft de minister overleg gehad met Schiphol over het vormgeven van het verbod op zaken- en privéjets? Kan de minister de Kamer informeren over de laatste stand van zaken op dit dossier?

Deelt u de ambitie van de heer Sondag (CEO Schiphol) die stelt: “We willen vanaf eind 2025 af van de 17.000 zakenvluchten per jaar”? Zo ja, hoe helpt u die ambitie verwezenlijken? Zo nee, waarom niet?

Kan de minister aangeven waarom hij inzet op verduurzaming van de privévluchten met duurzame brandstoffen terwijl hem bekend moet zijn dat er a) een gigantisch tekort is aan duurzame brandstoffen b) de productie van die brandstoffen gigantische hoeveelheden energie en/of grondstoffen vraagt c) het gebruik ervan voor privéjets bijzonder inefficiënt is.

Kan de minister, namens de staatssecretaris van Financiën, ook aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van het beloofde onderzoek naar het verlagen van de gewichtsgrens voor de vliegbelasting (waardoor ook privéjets belastingplichtig zouden worden)? Dit onderzoek was beloofd in de eerste helft van 2023.

Hoe staat het met onderzoek naar belastingontwijking door eigenaren / verhuurders van privéjets?

Zijn er nationaal of Europees maatregelen te nemen tegen vliegtuigen waarvan bekend is dat ze gebruikt worden om belasting te ontwijken? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

Interessant voor jou

Bijdrage Akerboom aan debat over mestbeleid

Lees verder

Inbreng SO Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer