Inbreng Schrif­telijk Overleg Informele Landbouw- en Visse­rijraad


30 mei 2012

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen de regering er op wijzen dat de Kamer heeft besloten het onderwerp biobased economy controversieel te verklaren en hier pas met een volgend kabinet mee door te willen praten. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen dan ook dat de regering zich zeer terughoudend opstelt wanneer er in Europees verband over dit onderwerp wordt gesproken. Er mag geen standpunt ingenomen worden, ook niet zoals nu is neergelegd in het fiche over de mededeling van de Europese Commissie over de bio-economie. Graag krijgen deze leden een bevestiging van de regering dat zij zich inderdaad zal onthouden van een oordeel hierover.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn zeer verheugd dat de Kamer dit onderwerp controversieel heeft verklaard. Want hoewel de regering op papier het uitgangspunt neer zet dat de productie van hernieuwbare biotische grondstoffen de voedselzekerheid niet mag aantasten, is dat wel wat er momenteel op grote schaal gebeurt, kan de regering dat bevestigen? Bovendien komen, naast de zeer negatieve effecten op de voedselzekerheid, ook de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen door de grootschalige teelt van biobrandstoffen juist verder buiten bereik, kan de regering ook dit bevestigen?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien een sterke lobby voor biobrandstoffen. De regering heeft steeds stelselmatig alle rapporten die zeggen dat het effect op het klimaat van bijvoorbeeld palmolie als biomassa negatief is, genegeerd. Maar het is een feit: we stoten met het gebruik van deze biobrandstof meer broeikasgassen uit dan de bomen kunnen opnemen.
Kan de regering bevestigen dat de huidige productie van palmolie voor biodiesel ten koste gaat van de (veen)bossen in landen als Indonesie, wat een groot negatief effect heeft voor biodiversiteits ten koste van de inkomenspositie van de boeren daar? Dat deze teelt door ontvening en ontbossing bijdraagt aan biodiversiteitsverlies en klimaatverandering? Zo neen, op basis van welke wetenschappelijke inzichten komt de regering tot andere conclusies dan dat er momenteel geen duurzaamheidswinst wordt geboekt met de inzet van biomassa?
In de mededeling wordt naast de productie van biomassa ook breder gesproken over de over hernieuwbare biotische grondstoffen, zoals voor de productie van veevoer. Is de regering bereid te erkennen dat de productie van veevoer een enorm en onhoudbaar beslag legt op de beschikbare landbouwgronden, dat het voor ongeveer een derde van het huidige biodiversiteitsverlies verantwoordelijk is en een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde, en dat we dit alleen kunnen aanpakken door ons in ieder geval ook te richten op het verminderen van de kwantiteit van het veevoer dat we produceren? Is de regering bereid om te erkennen dat ook vooral Nederland daar een grote verantwoordelijkheid in heeft, en dat zij haar veestapel zal moeten verkleinen? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn blij dat het kabinet haar strategie voor een biobased economy niet meer zal uit kunnen rollen.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Debat Begrotingsakkoord 2013

Lees verder

Inbreng Schriftelijk Overleg Milieuraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer