Dankwoord Van Raan namens commissie Rijks­uit­gaven bij afsluiting V-100 verant­woor­dingsdag


23 mei 2022

Voorzitter,

Deze dag loopt nu op zijn einde, maar dat geldt niet voor de vragen die jullie hebben geformuleerd. Deze zullen worden doorgeleid naar de Kamerleden en zullen worden gebruikt bij de verdere behandeling van de jaarverslagen.

Superbelangrijk om de wetenschap dieper te laten doordringen in de politiek! Wetenschap als een van de solide pijlers voor politieke besluitvorming.

Coalitie en oppositie vinden elkaar in dat belang!

Twee zaken die als een paal boven water kwamen te staan vandaag: in jaarverslagen het veel duidelijker laten zien in hoeverre doelen gehaald zijn, zou op zich zelf een heel mooi doel zou zijn!!

Wanneer burgers veel beter, veel duidelijker, veel eenvoudiger kunnen zien in hoeverre de beloftes zijn nagekomen, kan dat het vertrouwen in de politiek ten goede komen.

Van Kasboek naar Klantenboek, werd het wel genoemd. Met het volle belang van het brede welvaartsbegrip duidelijk benoemd.

Paal 2: net gehoord op het seminar: de vraag hoe het mogelijk is, om gezien de enorme berg informatie die wordt uitgestort, überhaupt goede beslissingen te kunnen nemen?

Een vraag die voormalig collega Eppo Bruins heel mooi en eerlijk beantwoordde met: dat is eerlijk gezegd ook niet te doen. Met daarna terecht een huldebetoon aan de beleidsmedewerkers. En het terechte pleidooi voor meer ondersteuning voor de Kamerleden, voor de Kamer organisatie, een pleidooi waar ik natuurlijk helemaal achter sta.

Kortom dank voor de vragen en de constateringen, hartelijk dank dat jullie een hele dag hebben besteed, om ons te helpen met ons werk. En ik begrijp dat jullie omgekeerd ook het nodige hebben opgestoken over de politiek. Hoe mooi wil je het hebben?

Daarnaast wil ik danken:

  • Mevrouw Joziasse (hier aanwezig in Vak K), Directeur Onderzoek en de overige medewerkers van de Algemene Rekenkamer voor het begeleiden van de groepen;
  • Het netwerk/de liaison Parlement & Wetenschap voor het mede-organiseren van deze dag;
  • De voorbereidingsgroep van Kamerleden die de V-100 en de overige onderdelen van het kennisevenement Beweren en Bewijzen organiseert, bestaande uit de leden Tielen (VVD), Sneller (D66), Pouw-Verweij (JA21) en Koekkoek (Volt);
  • Alle overige ondersteuning binnen de Kamer die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

We hebben een hoop geleerd, of eerlijker misschien en sprekend voor me zelf, in de woorden van mijn oude professor Bedrijfskunde te spreken: ‘still confused, but on a higher level’.

Dan geef ik tot slot graag het laatste woord aan de voorzitter, die goed nieuws heeft [de borrel begint].

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over bemoeienis van het ministerie met OMT-adviezen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer