Bijdrage Wassenberg debat over de aanslagen in Parijs


19 november 2015

Bijdrage Wassenberg debat over de aanslagen in Parijs

Voorzitter. De Partij voor de Dieren leeft intens mee met de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen in Parijs. Tien maanden na de laffe aanslag op Charlie Hebdo is Parijs opnieuw getroffen door een aanslag, verwoestend in z’n uitwerking. Terrorisme is angstaanjagend, per definitie, en heeft het aanjagen van radeloze en redeloze angst als enig doel.

Maar nu de rede het weer moet gaan winnen van de woede en angst, is het goed ons dan te realiseren dat veel van wat ons bedreigt niet vanuit Syrië komt, maar vanuit onze eigen samenleving en vanuit de wijze waarop we die hebben ingericht.

Een handvol geradicaliseerde jongeren blijkt in staat om met kalasjnikovs en bomvesten de wereld te schokken. Het hoogste doel van terroristen is het zaaien van angst en verwarring, om zo de samenleving te ontregelen en van die ontregeling gebruik te maken om nieuwe strijders te rekruteren.

De reactie van Frankrijk om direct als vergelding de banlieus in Syrië te bombarderen op plekken waar stellingen van ISIS vermoed worden, is niet de oplossing. Het feit dat daders afkomstig zijn uit een bepaalde regio, rechtvaardigt niet het in blinde woede bombarderen van die regio.

In een samenleving waarin jongeren ontsporen, radicaliseren en tot alles in staat blijken, valt terrorisme niet te bestrijden via steeds verdergaande repressie. Het ontnemen van onze vrijheden gaat ons niet meer veiligheid bieden. Kijk naar het antwoord van Amerika op de aanslagen van 11 september: de Patriot Act. Deskundigen zeggen dat die Patriot Act, die de privacy van burgers sterk inperkte, het terrorisme eerder in de kaart speelde dan bestreed.

Voorzitter, als het bindweefsel van onze samenleving is aangetast, zal de oorzaak daarvan moeten worden weggenomen. Symptoombestrijding is niet het antwoord. We zullen een oplossing moeten vinden om te voorkomen dat ISIS, met een jaarbudget van 3 miljard euro, grip krijgt op kansloze jongeren. We moeten voorkomen dat jongeren radicaliseren.

We zullen het bindweefsel van onze samenleving moeten herstellen en niet moeten vervangen door een harnas.

Meer mensen aftappen, meer burgerlijke vrijheden inperken, het bedreigt de veiligheid en onze vrijheid van álle burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we daarmee onze veiligheid op. Wat levert het uitwisselen van miljoenen gegevens op? Lone wolfs weten hun weg wel te vinden. Een inperking van de burgerrechten creëert hooguit schijnveiligheid en schijnzekerheid. We moeten trouw blijven aan de waarden die we willen beschermen.

De mannen die de aanslagen in Parijs hebben gepleegd, waren bekend bij de Franse inlichtingendiensten, die nota bene méér bevoegdheden hebben dan de diensten hier in Nederland.

Voorzitter, de verontwaardiging over Frankrijk is volkomen terecht. Ook de onschuldige doden die elders in de wereld vallen door terreur zijn zeer te betreuren, zoals in Beiroet. ISIS moet worden bestreden. Maar dat gaat effectiever door het wegnemen van de financiële basis van de terreurorganisatie dan met bommen. Ik heb daarover gisteren ook vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Voorzitter. Ik zou van het kabinet graag weten of het bereid is actief te bouwen aan een samenleving waarin meer verbondenheid en saamhorigheid het uitgangspunt vormen, meer dan repressie. Een samenleving waarin we leren onze angsten te overwinnen en onze vrijheid te koesteren. Waarin jonge mensen niet ontsporen, maar perspectief hebben. Met respect voor ieders levensovertuiging, en met als uitgangspunt dat geloof altijd moet mogen, maar nooit mag moeten.

Dank u wel.

Tweede Termijn:

Voorzitter. Dank aan het kabinet voor de gegeven antwoorden.

Angst is een slechte raadgever, voorzitter. Ik zou het kabinet willen aansporen om de angst die voelbaar is in de samenleving, en ook in dit Huis vandaag, niet weg te wuiven, maar hem toch vooral ook niet aan te wakkeren.

In het debat vandaag is het veel gegaan over het belang van de aanwezigheid van wijkagenten. En terecht, ook de Partij voor de Dieren vindt dit van groot belang. Wijkagenten zijn de ogen en oren van een wijk en kunnen problemen in een vroeg stadium detecteren.

Ik vraag het kabinet nogmaals om actief te bouwen aan een samenleving waarin meer verbondenheid en saamhorigheid het uitgangspunt vormen. Ik verwacht van het kabinet dat ze zich verzet tegen het wij-zij denken en de tegenstellingen die daaruit voort vloeien, en deze met argumenten bestrijdt. Om geen spierballentaal te uiten over oorlog, waarbij het de vraag is of die oorlog juridisch is bedoeld, overdrachtelijk of een statements of facts, waarbij een aantal facts wel duidelijk is, maar het statement bepaald niet.

Voorzitter, belangrijker dan om te zien hoe we oorlog kunnen voeren is om te zien hoe we de vrede kunnen handhaven.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg Begroting Buitenlandse Zaken

Lees verder

Bijdrage Thieme Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer