Bijdrage Wassenberg AO renovatie Binnenhof


7 maart 2019

Voorzitter,

In het vorige debat werd uitvoerig gesproken over het feit dat het Binnenhof van het gas af moet. Gegeven de urgentie van de klimaatverandering en de ernst van de problematiek in Groningen is het echt onvoorstelbaar dat het Binnenhof door gas verwarmd blijft worden. De reactie van de staatssecretaris is echter maar zuinig; Het is zijn ‘ambitie’ dat het Binnenhof na de renovatie geen aansluiting meer op het aardgasnet heeft. Kan hij allereerst die ‘ambitie’ omzetten in een harde eis? Geen aansluiting meer op het gasnet!

Maar belangrijker, kan hij ook toezeggen dat er maximale druk komt om ook de gasgestookte stadsverwarming waarop we aangesloten zitten zo snel mogelijk te verduurzamen?

En met verduurzamen bedoelen we niet de stadsverwarming omschakelen op industriële warmte of op het verbranden van biomassa, dat betekent nog steeds CO2 uitstoot en een extra inkomstenbron voor de fossiele industrie, maar we bedoelen het echt duurzaam opwekken!

Dan de invulling van de motie Wassenberg die de regering vroeg om de Kamer bij alle verduurzamingsopties en keuzes te betrekken. De staatssecretaris geeft een lijst van verduurzamingsmaatregelen die hij gaat nemen. Hij stelt daarbij als voorwaarden dat maatregelen een reële terugverdientijd moeten hebben. Wat ziet hij als een reële terugverdientijd? Is het niet zo dat aangezien de vorige verbouwing ook bijna 30 jaar geleden is we gerust met een zeer ruime terugverdientijd kunnen rekenen?

Kan hij ook aangeven welke verduurzamingsopties wel zijn overwogen maar niet op de lijst zijn gekomen? En waarom de opties zijn afgevallen? Dat ze tot budgetoverschrijding zouden leiden kan toch niet de reden zijn? Aangezien ze zichzelf volledig terugverdienen!

In het vorige debat gaf de staatssecretaris bijvoorbeeld aan dat zonnepanelen op leien daken een serieuze optie waren maar in zijn brief lezen we bij de verduurzamingsplannen dat er alleen zonnepanelen op platte daken gelegd gaan worden. Kan de staatssecretaris dat toelichten?

We hebben namelijk een belangrijke voorbeeldfunctie hier op het Binnenhof. En wat is het waard dat we nog traditionele leien daken hebben als de zeespiegelstijging hier natte voeten veroorzaakt?

Dat die voorbeeldfunctie nog niet helemaal goed lijkt doorgedrongen te zijn blijkt ook uit het voornemen tot de kap van de bomen bij het complex aan de Bezuidenhoutseweg. Prachtige moerascipressen zouden daar gekapt worden voor de verbouwing van het pand waar de Tweede Kamer tijdens de verbouwing van het Binnenhof gehuisvest zal worden. Terwijl deze bomen in kant en klare bakken staan die eenvoudig verhuisd kunnen worden. De rechtsgang moest er aan te pas komen om deze bomen te redden.

Met de toenemende verstening in de stedelijke gebieden en de vele bekende en diverse voordelen van groen in de stad is het echt onwenselijk dat het spaarzame groen verdwijnt! Kan de staatssecretaris daarom aangeven of er bomenkap gepland is rondom de verbouwing van het Binnenhof? En kan hij aangeven of er na de verbouwing aanplant van bomen voorzien is voor het Binnenhof? Geen tropische tuinen of megalomane plannen maar gewoon inzetten op het vergroenen van de stenen vlakte die het nu is.

Dank u wel
Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg AO Leefomgeving

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer