Bijdrage Wassenberg aan debat over de Europese top


14 juli 2020

Voorzitter,

Ik vervang tijdens dit debat mijn collega Van Raan die wegens familieomstandigheden verhinderd is.

Voorzitter,

Eind mei presenteerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor de EU-begroting en daarnaast het herstelplan van 750 miljard euro.

De lidstaten staan garant voor dit plan, ook als ze daartoe eigenlijk niet in staat zijn.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft grote bezwaren tegen het voorstel van de Europese Commissie: ik noem er vijf:

  1. Het budgetrecht van ons parlement staat ernstig onder druk
  2. Collectieve garantie voor schulden wordt verkocht als solidariteit, maar is ongekende roekeloosheid.
  3. Een vergroting van de EU-begroting; nog meer machtsoverdracht naar Brussel
  4. Dit is een opmaat voor Europese belastingen, dus minder autonomie voor lidstaten
  5. Volledig gebrek aan transparante besluitvorming. Vooral in de Europese Raad.

Voorzitter, dat kan en moet anders.

Een deel van herstel kan gefinancierd worden door uitgaven binnen het Meerjarig Financieel Kader naar voren te halen en te herprioriteren.

Daarin steunt mijn fractie de regering en roept de premier op deze lijn vast te houden.

Want dat dat geen uitgemaakte zaak is, mag duidelijk zijn. Wat heeft het diplomatieke bombardement van de afgelopen weken tegen onze minister-president inmiddels teweeggebracht?

Mijn fractie ziet signalen dat de premier bereid is om water bij de wijn te doen als het gaat om de wijze van financiering van de steunpakketten en de wijze – subsidies of leningen – waarop het wordt uitgegeven.

Een geitenpaadje en een muizengaatje om in de terminologie van de premier te blijven.

Voorzitter,

Het kabinet zegt zelf voor een “transparante oplossing” te staan. In het kader van die transparantie is het goed ons te realiseren dat er tussendoor ook even 15 miljard wordt bijgeplust voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

De Partij voor de Dieren vindt dat er niet méér, maar veel minder geld zou moeten gaan naar het GLB.

Het GLB omvat ruim een derde van de begroting. Honderden miljarden subsidies voor verdere opwarming van de aarde en voor dierenleed.

Bedoelt de regering met herprioritering binnen het MFK dat we daarvoor als eerste de middelen van het GLB aanwenden? Dus geen subsidies voor de bio-industrie meer, maar radicale hervormingen!

Voorzitter,

Voorzitter, ik was afgelopen weekend in Gent. Daar zat ik een affiche hangen: Terug naar normaal is terug naar de klimaatcrisis.

We moeten alles op alles zetten om de stijging van de temperatuur tot 1,5 graad Celsius te beperken. Er is geen alternatief.

Daarom de dringende oproep om de coronanoodfondsen in te zetten om de klimaat- en biodiversiteitsramp af te wenden.

Daarin staat de Partij voor de Dieren zeker niet alleen.

Ook het Internationaal Energie Agentschap en het Internationaal Monetair Fonds hebben er recent voor gepleit om de grootschalige coronanoodsteun aan te wenden voor fundamentele investeringen in hernieuwbare energie.

Dit gaat in de energiesector meer banen opleveren dan er door corona verloren zijn gegaan.

Is de regering bereid om de aanbevelingen van het IEA en het IMF in te brengen in de Europese Raad? Graag een reactie.

Voorzitter,

De zuinige vier hebben een voorstel gedaan voor een tijdelijk fonds voor economisch herstel met leningen aan lidstaten. Maar dat voorstel is verre van volledig.

Er staat geen omvang van een fonds in en ook is niet helemaal duidelijk wat loans for loans betekent.

Verder staat er: “We need to restore and deepen the Single Market”.

Op die zaken zouden we een toelichting willen. En wie gaan we de schuld geven – letterlijk – als deze grote uitdeelactie ons niet gaat brengen wat erover beloofd is?

Voorzitter, tot slot

We moeten de crisis als keerpunt benutten. We zullen af moeten van het menscentrale én geldcentrale denken.

Hoe gaan we de volgende pandemie voorkomen, hoe kunnen we onze omgang met dieren niet langer verlammend laten zijn voor de wereldeconomie, voor onszelf en voor onze relaties?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor dit plan van de Europese Commissie. Niet omdat we niet solidair zouden zijn, maar juist omdat we dat wél zijn.

Voorzitter, goede raad mag duur zijn, maar de honderden miljarden van dit moment zijn paniekvoetbal, een ongedekte cheque die z’n schaduwen vooruitwerpt op een ongewisse toekomst.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijrage Wassenberg SO geannoteerde agenda L&V Raad (Bijenrichtsnoer, Boer tot bord)

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan debat over het pensioenakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer