Bijdrage Wassenberg aan debat over begroting koning


10 oktober 2018

Voorzitter, het is vandaag een prachtige dag. De mooiste plek om zo’n dag door te brengen is natuurlijk hier, in de plenaire zaak van de Tweede Kamer. Maar het is ook ideaal wandelweer. Bijvoorbeeld op de Veluwe. Een van de mooiste plekken daar is kroondomein Het Loo. Wat schrijft de website daarover? "Een uitgestrekt bos- en heidegebied dat gekenmerkt wordt door natuurschoon, stilte en rust." Einde citaat.

En voorzitter, het Kroondomein is van ons! Het werd in 1959 geschonken door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk. Het koningshuis houdt het ‘vruchtgebruik’. Daarover later meer.

Voorzitter, een wandeling op de Veluwe en meer specifiek kroondomein Het Loo kan ik iedereen dus van harte aanbevelen. Alleen: het grootste deel van het kroondomein zit nu op slot. Je komt er niet in.

En waarom niet? Dat lezen we op pagina 13 van het Faunabeheerplan Kroondomein Het Loo: daar staat dat 7200 hectare voor het publiek gesloten is van half september tot Kerst. En dan een citaat: ‘De redenen hiervoor zijn rust voor de edelherten tijdens de bronsttijd en het effectief en optimaal kunnen uitoefenen van de aantalsregulatie.’ Dat is een andere manier om te zeggen dat er wordt gejaagd. Het Kroondomein gesloten voor de rust? Vergeet het maar, het Kroondomein wordt gesloten om pottenkijkers buiten te houden. Je mag er dus niet naar toe om dieren te kijken, maar wel om op uitnodiging dieren te schieten.

Voorzitter. Hier klopt iets niet. De Kamer heeft eerder dit jaar in meerderheid een motie aangenomen om het kroondomein jaarrond open te stellen, maar dat gebeurt niet. En dat heeft te maken met dat zogenaamde vruchtgebruik dat de Koning behoudt. Dat vruchtgebruik is vooral de jacht. Daarover wordt veel geheimzinnigheid gecreëerd.

In reactie op de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om het Kroondomein jaarrond open te stellen voor publiek antwoordt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de koning, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis zelf inricht. Maar in hoeverre het openbaar belang gediend is met de jachtpartijen in kroondomein Het Loo wordt niet beantwoord.

Dankzij de Motie Thieme uit 2012 krijgt de Kamer sinds enkele jaren een kostenoverzicht van het kroondomein en van het Koninklijk Departement Faunabeheer. Zeg maar het Jachtdepartement, want waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.

Zo weten we dat er komend jaar ruim 4 ton gaat naar 6 faunabeheerders – daarmee worden jagers bedoeld – bijna 2 ton voor onderhoud aan wegen, want de jagers moeten wel een beetje comfortabel hun buit door het kroondomein kunnen vervoeren. En 92.000 euro aan auto’s. Hoe zit het met die salarissen voor jagers en de aanschaf van jachtgeweren en terreinwagen? Hoe is daarmee het openbaar belang gediend? Kan de minister-president daar opheldering over verschaffen?

Daarbovenop krijgt kroondomein Het Loo ook een subsidie van bijna 8 ton, om het gebied open te stellen voor publiek. Hoe kan dat als het 3,5 maand per jaar op slot zit?

En dan nog even over het vruchtgebruik. Afgelopen jaar werden er in het Kroondomein 282 herten en reeën geschoten, 827 everzwijnen en 3 moeflons. Zijn er ook vogels geschoten, want daarover wordt niets gemeld. En wie heeft die dieren geschoten? De zes jagers in loondienst? De Koning? Gasten? En wat is er met de geschoten dieren gebeurd? Zijn die in de vitrine van de slager of poelier geëindigd? Wat heeft dat opgeleverd? Is dat wat onder vruchtgebruik wordt verstaan?

Voorzitter, een grote meerderheid van de Nederlanders is tegen de plezierjacht, maar we financieren via de belastingen voor in totaal 1,5 miljoen euro de Koninklijke jacht. De hobbyjacht is niet van deze tijd. Het heeft geen nut of noodzaak. Dieren verdienen beter dan gebruikt te worden als schietschijf. Laat de bevolking genieten van het natuurschoon, de stilte en de rust. Ook in het kroondomein. Ook van september tot december. En geef de dieren in het Kroondomein die rust ook.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Landbouw en Visserijraad

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan AO Mijnbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer