Bijdrage Wassenberg aan begroting Justitie en Veiligheid


25 november 2020

Voorzitter,

We moeten goed voor onze dieren zorgen. Ze verdienen aandacht en bescherming. Daarom is het belangrijk dat we zo snel en effectief mogelijk optreden als het misloopt. Dierenleed moeten we aanpakken.

U denkt, logisch dat de Partij voor de Dieren dit zegt. Maar dit is een letterlijk citaat van de minister van Justitie, in het persbericht bij het wetsvoorstel waarmee hij het mogelijk wil maken dierenmishandelaars een houdverbod als zelfstandige straf op te leggen. Dat was 783 dagen geleden, op 4 oktober 2018.

Daarna werd het oorverdovend stil.

Het wetsvoorstel zou het najaar van 2019 naar de Kamer gaan, dat werd uitgesteld, opnieuw uitgesteld en nu blijkt dat het wetsvoorstel nog altijd niet aan de Raad van State is gestuurd, het staat daar niet bij de wetsvoorstellen die in behandeling zijn.

Het is een schoffering aan het adres van de Kamer, die al meermaals om dit wetsvoorstel heeft gevraagd. De Partij voor de Dieren is het zat. Als de minister het wetsvoorstel niet voor eind januari naar de Kamer stuurt, dan dienen wij ons eigen wetsvoorstel in. Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een speerpunt van deze minister. Die georganiseerde criminaliteit houdt zich onder meer bezig met de honden- en kattenhandel. Omdat daar zo goed als geen toezicht is.

Vorige maand heeft de minister van LNV een rapport van Deloitte over het disfunctioneren van de NVWA naar de Kamer gestuurd. Daaruit blijkt opnieuw dat de NVWA volkomen tekortschiet. Twee derde van de taken wordt domweg niet uitgevoerd.

Deloitte keek ook naar toezicht en handhaving van de honden- en kattenhandel. Ook daar laat de NVWA grote steken vallen. In de hondenhandel is het toezicht sterk onvoldoende, schrijft Deloitte. Daar is een toezichtsintensiteit van 3%, waar dat tenminste 10% zou moeten zijn.

In de kattenhandel is praktisch geen toezicht. Waar dat toe leidt, zagen we zondag bij Undercover in Nederland. Zieke katten, soms met ernstige genetische afwijkingen, opzettelijk zo gefokt, katten onder de vlooien, met vervalste papieren.

En GEEN ENKELE CONTROLE door de NVWA.

Bovendien voorzitter, is de handel in dieren steeds vaker een alternatief voor de handel in drugs. Vanwege de lage pakkans en de lage straffen. En ook hier wordt nauwelijks gecontroleerd. Voorzitter, de minister van LNV concludeert dat de problemen bij de NVWA zó groot zijn, dat zij wil onderzoeken of er taken zijn die door andere organisaties kunnen worden uitgevoerd.

Is de minister van J&V bereid haar noodkreet te beantwoorden? Is hij bereid de malafide handel in dieren op te pakken als een vorm van georganiseerde criminaliteit en de Dierenpolitie hierop te zetten en uit te breiden?

Voorzitter, dan de misstanden rond de inzet van politiehonden. Zembla kwam vorige week met een aantal pijnlijke onthullingen. Politiehonden worden veelvuldig ingezet bij arrestaties, ze zijn het op één na zwaarste geweldsmiddel van de politie, na het vuurwapen.

Dit leidt per jaar tot honderden incidenten waarbij verdachten gebeten worden.

Sommige zaken zijn excessen, zoals een politieagent die een hond in de nek van een verdachte gooit, de hond vervolgens minutenlang laat bijten en de verdachte nog letterlijk een trap na geeft. Naar deze zaak en enkele andere zaken loopt inmiddels een onderzoek.

Maar te vaak blijkt de politiehond een oncontroleerbaar geweldsmiddel met een hoog risico op letsel bij zowel de verdachte als de hond.

Honden laten te vaak niet los op commando of bijten een verdachte in plaats van één keer zelfs meerdere keren. Met flinke wonden en botbreuken tot gevolg. Soms moeten de honden door hun geleider met behulp van een stropkoord half gewurgd worden voor ze loslaten.

En bij de politie in Rotterdam worden agenten GETRAIND om hun hond door het autoraam naar binnen te gooien, met alle gevolgen van dien.

Voorzitter, ik heb een oproep en enkele vragen aan de minister.

Ik wil de toezegging dat de politie, in Rotterdam en waar dan ook in het land, stopt met het gooien van honden door het autoraam van een verdachte. Graag een reactie.

Daarnaast wil ik hem vragen een breed onderzoek te starten naar de doelmatigheid en wenselijkheid van de inzet van politiehonden als geweldsmiddel. Graag een reactie.

Ook wil ik de minister vragen nog eens kritisch naar de voorliggende nieuwe ambtsinstructie voor politiehonden te kijken. Volgens politiewetenschapper Timmer kan met het voorstel van de minister zelfs een jeugdige dief van een rolletje drop gepakt worden door een politiehond. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lees verder

Bijdrage Van Raan over vliegveiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer