Bijdrage Wassenberg aan AO Dieren­welzijn


14 november 2018

Voorzitter, in het zomerreces ben ik bij een dierenopvang geweest. Je hart breekt van wat je daar ziet. Veel verwaarloosde honden, die door vrijwilligers liefdevol worden opgelapt en langzaam maar zeker meer durven dan alleen angstig in een hoek zitten. Soms verwaarloosd door pure onkunde, soms omdat de eigenaar psychische problemen had. Maar soms was de eigenaar gewoon een dierenbeul. Ik heb een hond gekend die was blind geschopt door zijn vorige eigenaar.

Veel honden die in de asielen zitten zijn doorgefokt op agressie en kracht. Vaak aangeschaft als pup, soms in een impuls, vaak via Marktplaats of Facebook. Dieren die later onhandelbaar blijken te zijn voor hun eigenaar, omdat deze geen idee had wat hij in huis haalde. Vaak worden de honden uiteindelijk gedumpt of naar een asiel gebracht. Dat moet worden aangepakt. En voorzitter, de eerste stappen daartoe worden nu gezet door de minister. Daarmee wil ik haar complimenteren. Uit de standvanzakenbrief van vrijdag blijkt dat zij serieus aan oplossingen denkt. Daarbij is lering getrokken uit de mislukte Regeling Agressieve Dieren. De regeling, die per 2009 is ingetrokken, omdat die onbetrouwbaar was en niet werkte.

Het verschil tussen de mislukte Regeling Agressieve Dieren toen en het nieuwe beleid nu is dat er toen vooral naar het ras werd gekeken, terwijl er nu expliciet óók wordt gekeken naar de eigenaar en naar de omgeving. Dat is winst. De focus ligt niet alléén op fysieke kenmerken, maar ook op gedrag en er wordt gekeken naar de wijze waarop het dier is gesocialiseerd. Het probleem wordt niet opgelost door alle honden van een bepaald ras over één kam te scheren. De problemen beginnen bij bepaalde foklijnen, waarbij wordt gefokt op agressie en kracht. Met het nieuwe beleid wil de minister voorkomen dat agressie en kracht de belangrijkste fokdoelen zijn.

De minister schrijft in haar brief over het wetsvoorstel van haar collega van Justitie om effectiever op te kunnen treden tegen de eigenaar van een hond middels een zelfstandig houdverbod en het aanmerken van het ophitsen van een hond richting mens of dier als een misdrijf. De minister schrijft ook met zoveel woorden: maatregelen achteraf zijn prima, maar voorkomen is beter dan genezen, dus laten we ook vooral inzetten op preventie, in plaats van alleen straffen achteraf. Ik hoop dat ik haar goed parafraseer.

Dan volgen er een aantal maatregelen. Een daarvan is dat eigenaren verplicht kunnen worden om een cursus te volgen. Daarover heb ik een aantal vragen. Allereerst: worden de leerdoelen zo opgesteld dat er geen twijfel kan bestaan over de interpretatie ervan? Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze cursus alleen door vakbekwame instructeurs gegeven wordt?
En voor wie wordt de cursus verplicht? Voor nieuwe eigenaren van hoogrisicohonden of van alle honden? Ook aan mensen die al een hond hebben? Wordt het behalen van de cursus voorwaarde voor de aanschaf van een hond?
De Partij voor de Dieren zou er een groot voorstander van zijn om alle toekomstige eigenaren van honden verplicht een cursus te laten doen. Niet alleen om bijtincidenten te voorkomen, maar ook om dierenwelzijn te verbeteren. Natuurlijk, een cursus houdt een dierenbeul niet tegen. Maar je voorkomt er dierenleed door onkunde mee. Niet iedereen weet hoe je goed voor een hond zorgt. Ook zo kan agressie ontstaan.

Dus voorzitter: de Partij voor de Dieren steunt het beleid van de minister. Daarnaast kan de aanpak nog veel effectiever zijn als we ook de broodfok aanpakken. De sjoemelhandel, vaak via Facebook of Marktplaats. De fokker die zogenaamd een incidenteel nestje heeft, maar achter de schermen een enorme puppyfabriek runt.
Veel van wat wij probleemhonden noemen, zijn in die puppyfabrieken, bij die criminele fokkers, geboren. Honden, geselecteerd op agressie en kracht. Dat los je niet op met een cursus. Dat moet actief bestreden worden. Niet alleen door het fokken tegen te gaan, ook door de verkoopkanalen aan te pakken.
Een verkoopverbod van dieren via Facebook en Marktplaats helpt daarbij, want dat zijn de platformen waar broodfokkers volop actief zijn, bijna altijd onder verschillende namen. Ook moeten impulsaankopen beter bestreden worden. Is de minister dat met mij eens? Bijvoorbeeld door verplichte bedenktijd bij aanschaf huisdier in te voeren. Deze bedenktijd bestaat ook voor online aankopen. 36 Gemeentes hebben er vorig jaar voor gepleit om dat ook voor dieren te regelen. Om te voorkomen dat die uiteindelijk bij asielen terecht komen. Graag een reactie van de minister.

Stalbranden
En als laatste voorzitter, toch nog iets over stalbranden. Ik weet dat dit geen deel meer uitmaakt van dit AO, maar ik wil er toch iets over zeggen. De afgelopen drie weken kwamen 20.000 kippen, 4.000 varkens, 300 kalveren[1] en 50 koeien en stieren[2] om bij vier stalbranden. Dat brengt de teller voor dit jaar op meer dan 120.000 omgekomen dieren. Voorzitter, vergun mij nu een hartenkreet: laten we alsjeblieft snel een einde aan maken aan die branden door maatregelen te nemen. Hoe eerder hoe beter.[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/2749756/honderden-kalfjes-afgemaakt-na-stalbrand

[2] https://www.telegraaf.nl/nieuws/2786217/derde-keer-stalbrand-bij-boerderij-werkhoven