Bijdrage Vestering aan debat over de Wadden


18 januari 2023

Voorzitter, het gaat niet goed met de natuur in de Waddenzee… zegt de minister zelf. En tóch laat het kabinet de Wadden verzuipen, letterlijk en figuurlijk. Met een stijgende zeespiegel en een dalende bodem door o.a. gaswinning, lopen Wadplaten het risico om te verdrinken. Er komen steeds minder trek- en broedvogels, het onderwaterleven neemt af, en zelfs kraamkamers verdwijnen.

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de belangen van de Waddenzee worden beschermd,. Door van de Waddenzee een rechtspersoon te maken, kunnen de belangen van de Wadden al in een vroeg stadium worden beschermd. Niet achteraf met rechtszaken, maar vooraf in dialoog. Dan hoef je ook niet moeilijk te doen met het afwijzen van vergunningsprocedures voor het boren naar gas, het is dan al direct duidelijk dat een vergunning aanvragen voor schadelijke, verstorende en vervuilende activiteiten.

Toch vindt de minister vindt het geven van rechten aan de Wadden niet wenselijk, terwijl wetenschappers juist stellen dat het toekennen hiervan wel degelijk belangrijks is. Er zijn meer dan 400 initiatieven wereldwijd waarbij de natuur rechten geeft gekregen. Recent nog in Spanje, bij het meer Mar Menor, maar ook in Canada en Australië.

De minister vindt dat de Wadden nu al genoeg beschermd zijn. Ik vraag de minister dan ook hoe zo’n uitspraak zich verhoudt tot haar andere uitspraak: het gaat niet goed met de natuur in de Waddenzee. Het beschermingsbeleid faalt. De natuur gaat naar de knoppen en de minister zegt, het is wel goed zo. Dat is het niet. En daarom zal de Partij voor de Dieren binnenkort haar aangehouden motie over het toekennen van rechten aan de Waddenzee in stemming laten brengen. Ik heb meerdere partijen enthousiast gehoord over dit idee, dus misschien kunnen we de krachten wel bundelen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil van de minister van natuur weten waarom ze de natuurvergunning voor Ternaard nog niet heeft afgewezen. Want dat kan, en dat moet! Bij redelijke wetenschappelijke twijfel dat een plan schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied, mag of moet zelfs, de minister de natuurvergunning weigeren. Laat die redelijke wetenschappelijke twijfel nou net bestaan, stellen wetenschappers, juristen en zelfs UNESCO Werelderfgoed. Graag een reactie.

Ook wil ik weten hoe de minister dat in het rechte afdwingbare bescherming al toepast of anders gaat toepassen? Hoe kijkt de minister naar de andere vergunningen die zijn afgegeven voor boringen naar gas bijvoorbeeld bij Ameland? En hoe geeft de minister voor Natuur uitvoering aan de aangenomen motie van mijn collega van Raan waarin het Kabinet wordt verzocht zich in te zetten voor het beëindigen van schadelijke extractieve industriële activiteiten in beschermde Europese zeegebieden?

Naast het niet vergunnen van de gasboring bij Ternaard zijn er nog 2 andere besluiten die ik de minister van Natuur vraag te nemen.

Geef geen nieuwe vergunning in het kader van de wet natuurbescherming voor de bodemberoerende garnalenvisserij. Want ook dit kan!De minister van LNV erkent al dat een vangststop de natuur ten goede zou komen. De garnalen overigens ook. En ook Rijkswaterstaat zegt dat bodemberoerende garnalenvisserij grotendeels verantwoordelijk is voor dede slechte kwaliteit van de bodem.

Dan lijkt het de Partij voor de Dieren vrij duidelijk. Is de minister voor natuur het eens dat de Waddennatuur wordt beschermd tegen schadelijke visserij?

Tot slot voorbeeld 3 – Stop de lozingen van zuivelgigant Friesland Campina. Jaarlijks lozen zij via een omweg tonnen fosfaten, stikstof en andere afvalstoffen in het Waddengebied. Met een verouderde vergunning. Is de minister voor Natuur en Stikstof, in het belang van een Natura2000 gebied, bereid zich met de legalisering en deze lozingen laten stoppen? graag een toezegging!

Voorzitter, ik sluit af met een laatste oproep aan de minister: neem alle bestaande natuurvergunningen voor verstorende, vervuilende en schadelijke activiteiten rond de Waddenzee onder de loep. Wees die voogd voor de wadden.

Dank, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Akerboom aan debat over het afbouwen van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Lees verder

Inbreng SO Fiche: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer