Bijdrage Vestering aan commis­sie­debat Tuinbouw en Visserij


9 februari 2023

Voorzitter, ik neem het deel over de tuinbouw voor mijn rekening. Dat is een belangrijke sector, die zorgt voor ons groente en fruit. Maar van de glastuinbouw ben ik minder fan. Met gebruik van veel energie produceren we rozen voor de wereldmarkt en tomaten in de winter.

In 2021 stootte de sector 6,5 megaton CO2 uit; dat is meer uitstoot dan een derde van alle woningen in Nederland. En zelfs al zouden we alle benodigde energie en warmte duurzaam op kunnen wekken, dan hebben we die energie keihard nodig voor huishoudens en andere essentiële sectoren. Verwarmde kassen zijn geen essentiële sector. Deelt de minister dat inzicht?

Erkent hij dat het tijdperk van goedkoop gas waarschijnlijk voorgoed voorbij is? En erkent hij dat alternatieven, zoals geothermie en aquathermie duur zijn en dat daar ook risico’s kleven?

Erkent hij dat het vanwege de klimaatcrisis en een schone en veilige leefomgeving noodzaak is dat de glastuinbouwsector afgebouwd gaat worden? Zo nee, waarom niet? Heeft hij laten berekenen hoeveel duurzame energie en warmte er nodig is om de glastuinbouw van deze omvang in de benen te houden? En of die energie en warmte dan niet concurreren met huishoudens en essentiële sectoren?

En hoe beoordeelt de minister het dat de sector in 2021 wel heeft geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen, ook met belastinggeld, maar dat de totale uitstoot toch is toegenomen? Het klimaatdoel werd hiermee niet gehaald, onder andere omdat het areaal aan kassen was gegroeid! Vindt de minister deze uitgave van belastinggeld dan doelmatig?

In zijn brief van afgelopen dinsdag schrijft de minister dat individuele tuinders de beslissing kunnen maken dat voor hen de overstap naar alternatieven voor aardgas niet mogelijk of wenselijk is, en zij zullen moeten afbouwen of omvormen. Gaat de minister ook de omvorming naar voedselproductie in koude kassen of in de volle grond stimuleren? Hiermee kan hij het areaal aan verwarmde kassen actief afbouwen. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over PFAS en gezondheidseffecten

Lees verder

Inbreng SO Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer