Bijdrage Van Raan over Klimaat en Energie (Tweede Termijn)


3 december 2020

Voorzitter, in eerste termijn had ik het met de minister over het afnemen van het areaal oerbos in Estland. De minister zei toen –ik citeer- ‘die indruk heb ik eigenlijk helemaal niet’

Uit onderzoek, dat nu in het bezit van de minister is, blijkt dat subsidies voor houtige biomassa kaalkap van beschermde Natura2000 bossen en dus ook oerbossen aanjaagt in o.a. Estland.

De miljardensubsidies voor houtige biomassa hebben een houtkoorts ontketend.

Beaamt de minister dat dus de certificering en wetgeving kennelijk faalt om de bossen te beschermen?

Duizenden tonnen aan hout worden verscheept –op dit moment- vanuit Riga naar Rotterdam, aankomst 6 december as. 9 uur AM. Misschien mag ik de minister uitnodigen om samen met mij een kijkje te gaan nemen?

Kan de minister een appreciatie geven op het onderzoek? En we dienen de volgende motie in.

Voorzitter, het is duidelijk dat de minister het SER advies niet naast zich neer kan leggen en we geen afbouwpad van bijvoorbeeld 10 jaar tot 2030 kunnen hebben. Is hij het daar mee eens? Graag een reactie.

Voorzitter, De Partij voor de Dieren vindt het noodzakelijk dat we inzicht krijgen hoeveel CO2 er werkelijk vrij komt door biomassaverbranding. Hiervoor dienen we de volgende motie in.