Bijdrage Van Raan Debat over de Europese Top en de Brexit


28 maart 2019

Voorzitter,

De Brexitdeal die in november door de EU-27-onderhandelaars aan haar opdrachtgevers is gepresenteerd, is niet levensvatbaar gebleken. De enige reden dat we op dit moment nog niet over de gevolgen van de no-deal spreken, is dat B-day twee weken is opgeschoven. Grote kans dat we over twee weken hier weer staan, om opnieuw te praten over een datum die twee weken opgeschoven is.

De uittredingsovereenkomst heeft de belangen van de EU-27 in voldoende mate beschermd: vanuit de EU-27 is er immers nauwelijks een wanklank te horen geweest.

In Groot-Brittannië daarentegen heeft de deal geleid tot grote politieke instabiliteit. Het probleem van de Ierse grens is bij een no-deal natuurlijk niet opgelost.

De Ierse grens was nu juist het belangrijkste alibi voor de Backstop. En die Backstop is weer een onacceptabele sta-in-de-weg voor veel Britse parlementariërs. Een klassieke catch-22.

Voorzitter,

Waar er twee vechten, hebben er twee schuld, waar twee onderhandelen hebben twee verantwoordelijkheid. Vorige week donderdag zette president Tusk de verhoudingen voorafgaand aan de Europese top nog maar eens op scherp door te stellen dat een kort uitstel van de Brexit alleen mogelijk zou zijn als het Britse parlement zou instemmen met de uittredingsovereenkomst terwijl hij exact wist wat er speelde in het VK.

Ik wil van de premier horen of Tusk hier voor zijn beurt heeft gesproken of dat alle 27 regeringsleiders voor de top al tot een overeenstemming waren gekomen. Heeft onze premier voorafgaand aan de top contact gehad met Tusk en zo ja, wat heeft de premier met Donald Tusk besproken?

Het is een terugkerend probleem: de politieke top van de EU ziet zichzelf als een geschenk uit de hemel. De federale staat als enige logische weg voorwaarts. En als een lidstaat uit de EU wil stappen, zet die Europese elite de hakken in het zand.

Is de premier het met de Partij voor de Dieren eens dat de verklaring van Tusk een klassiek staaltje van Europese machtspolitiek is geweest en dat deze machtspolitiek precies is waar de Britten en vele andere Europeanen tabak van hebben? Of vindt de premier het acceptabel dat een ongekozen voorzitter van de Europese Raad aan gekozen volksvertegenwoordigers opdraagt welke keuze ze dienen te maken. Graag een reactie.

Voorzitter,

Een positieve noot. Ondanks dat de Britten het zelf ook niet over alles eens zijn, zijn voor- en tegenstanders het er wel over eens dat de Brexit een zegen kan zijn voor de Britse landbouw. Het is namelijk de snelste manier om onder het verstikkende gemeenschappelijke landbouwbeleid uit te komen. Het GLB heeft gefaald. Ook in Groot-Brittannië heeft het GLB precies het tegenovergestelde bewerkstelligd van wat het beoogt. Onder meer uitputting van landbouwgrond en grondspeculatie zijn het gevolg.

Voorzitter, net als de Partij voor de Dieren maken andere partijen zich inmiddels ook zorgen over het lot van de dieren. We hebben de schriftelijke vragen voorbij zien komen. De afschuwelijke internationale diertransporten dreigen nu voor nog groter leed te zorgen. Het is inmiddels duidelijk dat de NVWA niet in staat is gebleken om tijd voor voldoende mensen aan te nemen. Maar hebben de Britten met vergelijkbare problematiek te maken? Wat betekent dat voor de vele dieren die wij naar het Verenigd Koninkrijk exporteren? Graag een antwoord van deze premier.

Ik wil hier nogmaals pleiten voor een gedeeltelijk fokverbod, een fokbeperking, zodanig dat de dieren die we naar het UK exporteren überhaupt niet geboren worden, om vreselijke noodslachtingen te voorkomen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Lammert van Raan AO Belastingontwijking

Lees verder

Bijdrage Ouwehand dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer