Bijdrage Van Raan AO Lucht­vaart- tweede termijn


28 september 2017

AO Luchtvaart – tweede termijn

Voorzitter,

In dit dossier is de verantwoordelijke en zorvuldige en DUS enige mogelijke stap te stoppen met de uitbreiding van Schiphol en Lelystad en ik zal u uitleggen waarom aan de hand van citaten.

“Vliegen is emotie”, zei de heer Bruins van de ChristenUnie eerder. Emoties zijn er inderdaad volop rond dit dossier. En volledig begrijpelijk, want wat er nu door de regering rucksichloos lijkt te worden doorgedrukt, heeft zeer grote gevolgen. Voor het klimaat, voor de veiligheid voor de gezondheid en de leefomgeving van de omwonenden.

En de luchtvaartsector stookt deze week de emoties verder op. Een getimede hagelnieuwe MER waardoor ineens wel kan worden uitgebreid! Hoge prijzen door extreme schaarste op Schiphol. Welvaart in gevaar. Aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats in gevaar. Een angstlobby gebaseerd op emotie.

"De prijs van de lage prijs", zei de staatssecretaris. Het streven om van Schiphol de goedkoopste te maken stamt uit de tijd van de economische crisis (2009). Inmiddels lijkt het echter alsof de internationale concurrentiepositie van Schiphol belangrijker is dan de gezondheid van de inwoners van Nederland? Echter de crisis is voorbij, en derhalve is het mandaat om te concurreren op kosten verlopen. We kunnen nu inzetten op concurrentie op duurzaamheid. Wij pleiten in dit kader onder andere voor invoering van een vliegtax en een heffing van accijns op kerosine. En overwegen moties op dit punt,

“Zorgvuldigheid voor snelheid”, zo opende de heer Jetten van D66 zijn betoog. Een punt waar wij het in eerste termijn bijna allemaal over eens leken te zijn. Totdat de besluitvorming voor uitbreiding in gevaar kwam, toen pleitten hij en anderen ineens voor versnelling. Onmogelijk, zo schrijft de staatssecretaris in haar brief van gisteren. Sterker, ze gaat nog verder. Een heringericht luchtruim kan niet voor 2023. Voorzitter, daarmee gaat zowel de staatssececretaris als drie van de vier beoogde coalitiepartijen regelrecht voorbij aan wat de De Onderzoeksraad voor Veiligheid glashard concludeert, namelijk dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen… en voordat haar 19 aanbevelingen zijn overgenomen. Dat is niet gebeurd. Rucksichloos doorgaan ondanks dat de veiligheid in het geding is. Reden 1 om het proces van uitbreiding te stoppen.

Naast veiligheid is ook de gezondheid in het geding: fijnstof, ultrafijnstof en geluid. Er zijn wel degelijk onderzoeksgegevens bekend over de effecten van blootstelling aan ultrafijnstof. Die liegen er niet om! Dat weet de regering. Het onderzoek over de andere geluidscontouren terzijde geschoven (mijn collega van GL zei er het nodige over). Rucksichloos doorgaan ondanks dat de analyse uitwijst dat de gezondheid in het geding is. Reden 2 om het proces van uitbreiding te stoppen.

Voorzitter, dat brengt mij op mijn laatste punt: Wie is de baas van Schiphol? De Nederlandse staat is de grootste aandeelhouder in Schiphol. Tevens is zij verantwoordelijkvoor de veiligheid en de gezondheid. De rechtbank heeft daar onlangs nog aan herinnerd. De directie van Schiphol voert met ijver rucksichloos het uitbreidingsbeleid uit. Mijn fractie vindt het de hoogste tijd om als groot aandeelhouder de koers van Schiphol te veranderen.

Voorbij de emotie en de angstlobby van de luchtvaartindustrie: De enige verantwoorde en zorgvuldige stap is nu te stoppen met de plannen voor Lelystad Airport en uitbreiding van Schiphol. We overwegen een motie op dit punt,

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand: dertigledendebat over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen

Lees verder

Bijdrage Ouwehand dertigledendebat over tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer