Bijdrage Van Raan AO EcoFin


5 juli 2018

Voorzitter,

Diverse partijen pleiten al jaren om als land meer vrijheid te krijgen in het verlagen van de btw voor bepaalde goederen of diensten. Er lijkt langzamerhand wat beweging in dit dossier te komen. Wij willen dit AO diergeneeskundige hulp belichten en ons verhaal richt zich dan ook op de staatssecretaris.

De Commissie heeft namelijk recentelijk een herziening van de btw-richtlijn voorgesteld en de staatssecretaris gaf in dat kader aan dat ‘de contouren van het voorstel worden besproken in Brussel’. Dat was op 15 mei.

Onderdeel van die nieuwe richtlijn is de zogenaamde ‘negatieve lijst’. Is deze negatieve lijst zoals die nu bekend is, met daarbij in totaal 16 categorieën, in beton gegoten, of kan die lijst nog worden aangepast?

Op deze negatieve lijst staan de 16 categorieën van goederen en diensten die nadrukkelijk niet onder het verlaagde tarief kunnen vallen en goederen en diensten die daar niet op staan, kunnen dus wel onder het verlaagde tarief vallen.

Wat ons deugd doet voorzitter, is dat de diergeneeskundige hulp, de dierenarts, niet op die negatieve lijst staat en dus in principe aanmerking komt voor een verlaagd btw-tarief. Klopt deze aanname?

Een van de argumenten tegen het hanteren van een verlaagd tarief is eventuele concurrentieverstoring en mogelijke ‘grenseffecten’. Ik snap heel goed dat de staatssecretaris vanuit zijn verantwoordelijkheid daar waarde aan hecht.

In onze ogen kan er bijna geen sprake zijn van concurrentieverstoring bij diergeneeskundige hulp, of ziet de staatsecretaris dat anders?

Ten tweede de grenseffecten, gelden die ook voor diergeneeskundige hulp? Er zullen maar weinig mensen bereid zijn om wanneer hun huisdier ziek is naar een dierenarts over de grens te gaan, vaak ook vanwege de taalbarrière.

Is de staatssecretaris het op die twee punten met ons eens?

Voorwaarde voor de Europese Commissie is wel dat een verlaagd tarief een algemeen belang moet dienen.

Voorzitter, het algemeen belang is wat ons betreft evident. Voor veel mensen is een huisdier ontzettend belangrijk. Een huisdier is voor velen, excuse my French: extented family. Een bezoek aan een dierenarts kan echt heel veel geld kosten. Het is niet voor niks dat al in 2016 bijna 40 duizend mensen een petitie ondertekenden die opriep tot het verlagen van het btw-tarief op diergeneeskundige hulp.

Graag een reactie.

De staatssecretaris gaf op 15 mei ook aan dat hij zich, in navolging van de motie Thieme-Groot zal blijven inzetten voor beleids- en tariefvrijheid in de btw.

Onder welke voorwaarden zijn er kansen om diergeneeskundige hulp onder het verlaagde tarief te laten vallen?

Dank u wel.