Bijdrage Van Raan aan debat over mijnbouw


29 september 2022

Voorzitter, dank u wel.

Ik wil 1 punt maken.

Wil het kabinet alsjeblieft stoppen met de plannen voor de gasboringen in de Waddenzee.

Wil deze staatssecretaris er voor mee helpen zorgen dat de vergunningverlening voor boringen bij Ternaard worden gestopt.

In, op, onder, schuin boven en ten noorden van de Waddenzee boren naar gas - de creativiteit waarmee het kabinet steeds de grenzen blijft op zoeken is zooooo korte termijn, zo verhullend.

Het resultaat hiervan valt altijd in het voordeel uit van de grote vervuiler en niet in het belang van de natuur.

Het is net een week geleden dat de koning voor het eerst in de Troonrede zei:

“Het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur”.

Wat gaat er anders zijn dan? Dit is geen retorische graag, maar een serieuze uitnodiging voor een bespiegeling van de staatssecretaris aan de vooravond voor de grote veranderingen die in de Troonrede zijn aangekondigd.

In zijn geval onder andere de plannen voor de gasboringen bij Ternaard die nog steeds in de lucht hangen.

Hoe is het mogelijk dat de staatssecretarissen deze wegen nog steeds niet heeft afgesloten?

Voorzitter, het Waddengebied is ’s lands meest unieke en kwetsbare stuk natuur met werelderfgoed status, wat wil zeggen: dit is beschermd. Dit mag je niet kapot maken.

Terwijl werkelijke alle seinen voor gaswinning in de Waddenzee, nationaal en internationaal, ontegenzeggelijk op diepdonkerrood staan: doe dit niet, stop ermee, zeggen alle experts, van de Waddenvereniging tot aan UNESCO.

Van wetenschappers tot bestuurders

Van onafhankelijke juristen tot de landsadvocaat.

Van het staatstoezicht op de mijnen tot de SG van de verenigde naties.

In de woorden van de directeur van de waddenvereniging en versterkt door de oproep van de 400 wetenschappers gisteren bij het ministerie van EZK: doe het niet.

De mijnbouw in zee, voor de winning van gas maar ook zout, vormen een groot risico voor de beschermde natuur in het Waddengebied.

Als gevolg van al die mijnbouwactiviteiten, zeker in combinatie met de stijgende zeespiegel, is niet uitgesloten met duidelijke zekerheid dat de bodem daalt, waardoor het wad van twee kanten kanten bedreigd word. Einde natuurgebied. Dag vogels dag vissen, dag mensen.

Dit is in strijd met de wet. Die zegt: als je niet 100% zeker weet dat er geen natuurschade is, dan mag je niet boren. Het past niet in een Natura 2000-gebied, zegt de Waddenvereniging. En het past niet in een gebied met werelderfgoed status, zegt UNESCO. Kan de staatssecretaris de recent ontvangen brief van de 400 wetenschappers, die ook oproepen om te stoppen met de roekeloze gasplannen, duiden en van een reactie voorzien?

En is hij bereid om mee te helpen de plannen voor de gasboringen bij Ternaard eindelijk uit de lucht te halen?

Zo nee, kan hij dan uitleggen waarom hij vindt dat de wet hier overtreden mag worden? Waarom mag hij het aangenomen amendement uit 2016 van Kamerlid Jan Vos van de PvdA dat gasboringen in de Waddenzee onmogelijk maakt, met de voeten betreden?

Waarom mag hij de regel uit de Habitatrichtlijn, dat er geen redelijke wetenschappelijke twijfel mag bestaan dat plannen en projecten geen schadelijke gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied zoals de Waddenzee, aan zijn laars lappen?

Waarom vindt hij dat het Klimaatakkoord van Parijs, dat bepaalt dat er geen ruimte meer is voor nieuwe gasboringen, niet van toepassing is op het moment dat de grote vervuilers in ons land, ook nog eens willen cashen ten koste van ons landschap?

En hoe is dit alles eigenlijk precies in het belang van de brede welvaart?

Graag een toelichting van de staatssecretaris met een focus op de juiste indicatoren, namelijk natuur en klimaat. En met de uitdaging dat hij die toelichting ook over 10 jaar nog plausibel vindt. Maar bovenal: gaat hij meehelpen de plannen van de gasboringen bij Ternaard te stoppen.

Dank voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng SO Maatwerkafspraken industrie

Lees verder

Inbreng SO Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer