Bijdrage Van Raan aan debat over lucht­vaart


24 februari 2022

Voorzitter,

Krimp luchtvaart en de concept luchtvaartnota kan, nee moet, de prullenbak in.
De veel te grote klimaatimpact, de stikstofuitstoot, het dwarszitten van de bouw, de schade aan de gezondheid, de hinder voor omwonenden, abjecte subsidies, veiligheidsrisico’s, belangenverstrengeling, wanbeleid, listen.

De luchtvaart heeft het allemaal. Als ergens duidelijk wordt dat ons huidige systeem de korte termijn belangen verkiest boven het ecologisch en menselijk welzijn dan is het hier.

Voorzitter, de minister en ik komen ongeveer uit hetzelfde tijdperk. Waarin de verwondering over het vliegen nog de overhand had.

De wereld van Peter Stuyvesant.

Ik wou vroeger ook piloot worden! Maar ik hoop dat als de minister spreekt over zijn voorliefde voor alles wat vliegt, hij zich realiseert dat liefde blind kan maken.

Het boek van Ties Joosten ‘De blauwe fabel’ illustreert perfect hoe bewindspersonen, beleidsmedewerkers en ook zeker Kamerleden zich al decennia laten ‘versieren’ door de luchtvaart. Tegen alle rationele argumenten in.

Het is dus tijd om de verkering, of eigenlijk de toxische relatie, te verbreken. We zijn te vaak bedrogen.

We hebben te veel listen gezien.

De aangerichte schade is te groot. De luchtvaart is een allesverslindend monster geworden.

De tijd van krimp is aangebroken. Zelf het Financieel Dagblad, toch niet het huisblad van de Partij voor de Dieren, komt nu tot die conclusie.

Dus als we weten dat er gekrompen dient te worden, waarom gaat de minister zich dan inspannen om de grofweg 100.000 vliegbewegingen die Schiphol illegaal uitvoerde te vergunnen?

En weet de minister wel zeker dat die andere grofweg 400.000 vliegbewegingen niet ook nog te veel uitstoot en depositie veroorzaken?

Het zou veel logischer zijn om te zorgen dat er een vergunning aangevraagd wordt voor maximaal 300.000 vliegbewegingen.

Dat is –ongeveer- het fair share / naar rato koolstofbudget voor de luchtvaartsector in 2030. Dat zegt niet de PvdD, maar de wetenschappelijke analyse verduurzaming luchtvaart.

Dus als de minister toch 500.000 doordrukt is dat een politieke keuze en kan hij dan ook aangeven bij welke industrie hij gaat ingrijpen om die extra tonnen CO2 te halen? Ongeveer 8 megaton… Hoeveel woningen minder bouwen, hoeveel boeren weg drukken,.

En voorzitter, er hoort een nieuw verdienmodel bij deze kleinere omvang voor KLM en Schiphol.

Dus niet nog een nieuwe ronde staatsteun voor het technisch failliete KLM. Is de minister dat met mij eens? Belastinggeld naar vervuilers ten tijde van een klimaatcrisis is en blijft onverantwoord. Zeker als er geen realistisch terugverdienmodel is.

Wat doet de minister nu ook zijn collega van financiën en de staatsagent bij de KLM aangeven dat we moeten kijken naar een ander verdienmodel voor de KLM?

Op welke manier kan een gekrompen luchtvaartsector binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid opereren?

Daarom is de concept luchtvaart nota achterhaald en onverantwoordelijk.

Ik vraag hem hier om een nieuwe waarin krimpscenario en een goed overgangsscenario voor het personeel.

De agenda van vandaag was ongelofelijk lang voorzitter, dus ik werk gewoon mijn vragen af. Bijvoorbeeld over een aantal regionale luchthavens.

Bij Maastricht Aachen Airport wordt 400.000 euro uitgegeven om dakpannen vast te schroeven? Dat is toch waanzin. Het probleem is niet de dakpannen, Het probleem is toch dat die vliegtuigen zo laag over. Wat doet de minister daar aan?

Bij Rotterdam-The Hague Airport hebben bewoners terecht het overleg verlaten omdat de luchtvaartsector over niets anders wou praten dan verdere groei. Arrogant tot op het bot? En wat weerhoudt de minister om deze luchthaven te sluiten en om te bouwen tot park en woningen?

Hoe gaat deze minister de gemeente Eindhoven helpen bij uitvoeren van de motie die stelt dat Eindhoven Airport niet stiekem zijn geluidsruimte mag vergroten? Gaat hij handhaven of wegkijken?

Wat doet de minister met Lelystad Airport nu blijkt dat de laagvliegroutes niet verdwijnen, er nauwelijks selectiviteitsbeleid gevoerd kan worden en de stikstofuitstoot niet vergund kan worden als PAS-melding? Dan blijft toch maar 1 optie open? Dit jaar besluiten Lelystad Airport niet te openen.

Gaat de minister daartoe besluiten?

En voor wat betreft stikstof, waarom voert de minister de motie Vestering/van Raan niet uit die stelt dat we de foute PAS melding van Lelystad Airport niet kunnen legaliseren.

Kan de minister bevestigen dat dit kabinet niet op basis van de 25km afkap natuurvergunningen gaat geven?
En wanneer gaat de minister ingrijpen op het platform van Schiphol waar nu dagelijks medewerkers werken in luchtvervuiling die ziekmakend en zelfs dodelijk blijkt? En Schiphol laat het gebeuren.
Is het de minister nog niet duidelijk dat dit niet aan Schiphol zelf overgelaten kan worden?

De minister gaf aan dat luchthavens voor de onderdelen vliegen en taxiën niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen als elk ander bedrijf dat Zeer Zorgwekkende Stoffen uitstoot. Kan de minister aangeven welke ZZS er precies vrijkomen bij die activiteiten en klopt het dat de uitstoot ervan niet beperkt wordt in de wet Luchtvaart?

Ik ben door mijn tijd heen vrees ik, maar u begrijpt voorzitter, ik had nog 30 minuten door kunnen gaan.
De luchtvaartsector is vastgelopen in haar eigen wensdenken. Vast in haar eigen sprookjeswereld.
Blijft de minister het onmogelijke verdedigen of het onvermijdelijke in goede banen leiden met een herziene luchtvaartnota?

Dank u wel, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over de klimaatplannen van de regering

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan debat over zoönosen en dierziekten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer