Bijdrage Van Raan aan debat over het Fit For 55-pakket


8 april 2022

Voorzitter,

Vanochtend debatteerden we over duurzaam industriebeleid. Oftewel 50-60 jaar falend industriebeleid in het licht van de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis

Dus niet de heersende narratief van: als we nu niks doen gaat het mis…

Nee, erkennen dat het al lang is misgegaan, erkennen dat we nog een kleine kans hebben en van daaruit redden wat er duurzaam te redden valt voor een leefbare fijne planeet.

Dat is zou de leidraad dienen te zijn voor het Nederlandse industriebeleid, dat zou de leidraad dienen te zijn voor de beoordeling van het fit for 55 pakket. Onderschrijft de minister deze leidraad?

In eerdere debatten over de Europese klimaatplannen heeft de Partij voor de Dieren al gewezen op de vier systeemfouten in de Green Deal die een werkelijk duurzame uitkomst ronduit twijfelachtig maken.

Zo is de Europese Greendeal nog steeds gericht op economische groei, terwijl we voor onze huidige levensstijl al drie aardbollen nodig hebben.

Een deel van het Europese beleid is daarmee ronduit tegenstrijdig. Heldere keuzes over wat wel en wat niet past bij de economie van de toekomst past blijven uit. Een set rekentrucs verdoezelt bovendien een deel van de vervuiling; ik noem een biomassa en de luchtvaartsector, zeescheepvaart.

En de reductiedoelen voor Nederland zijn sowieso te mager om recht te doen aan de urgente boodschap v an het IPCC. Het systeem beweegt dus nog altijd de verkeerde kant op.

Het Europese klimaatbeleid is alsof je naar boven loopt op een roltrap die naar beneden gaat.

Eerst wil ik een punt maken over biomassa.

Ik heb nu meerdere discussies gehad met het kabinet over de uitvoering van de aangenomen biomassamoties van de Partij voor de Dieren.

De minister zou in de voortgangsrapportages rond fit-for-55 rapporteren over draagvlak in Europa voor rekenen met de werkelijke uitstoot van biomassa. Maar in de stand van zaken lezen we daar niets over. Hoe staat het hiermee?

In de motie stond verder: ‘pleiten voor rekenen met de werkelijke uitstoot’. Dat is méér dan ‘kijken of er draagvlak is’. Is de minister bereid om er, conform de aangenomen motie, nog een schepje bovenop te doen? Hij gaf zelf de winstwaarschuwing al: er is waarschijnlijk geen draagvlak. Dat maakt het extra belangrijk dat hij gaat ‘pleiten’ in plaats van ‘kijken’.

Voorzitter, Aardgas mag dan wel onterecht zijn opgenomen in de groene taxonomie, maar het staat lidstaten nog steeds vrij om de daad bij het woord te voegen en geen gaswinning toe te staan. Waarom doet de minister dat dan niet?

En over de zogenaamde gasafhankelijkheid van Rusland zou ik u willen meegeven dat die afhankelijkheid reuze meevalt. Sommige bedrijven zijn daar van afhankelijk. Vaak het type bedrijf dat al decennia weet dat we uiteindelijk van dat gas af moeten (en hun bedrijf nog altijd niet hebben voorbereid op die transitie).

Maar zijn wij ook afhankelijk van die bedrijven?

Nee is het antwoord. het is andersom, wanneer bevrijdt dit kabinet zich eens van haar stockholmsyndroom

Voorzitter, tot slot

Het Europees Parlement stemde vandaag voor een boycot. Is de minister bereid om zijn oordeel over mijn motie die oproept tot een boycot van Russische olie en gas te herzien?

Dank u wel.